Stöd för dina studier

Supplemental Instruction (SI)
För basåret erbjuds Supplemental Instruction, SI, i matematik och fysik under läsperiod 1. SI bygger på att tidigare studenter vid basåret arrangerar återkommande träffar där man betraktar frågeställningarna ur ett nytt och annorlunda perspektiv. Problemen löser ni tillsammans genom gruppdiskussioner. SI är ett komplement till övrig undervisning och det är frivilligt att delta.

Mattesupport
Alla chalmersstudenter kan ta hjälp av mattesupporten som ges vid Chalmers två bibliotek. En eftermiddag i veckan på biblioteket på campus Lindholmen och två eftermiddagar i veckan på biblioteket på campus Johanneberg.

Mattesupport

Läxhjälp
För gymnasister och för basåret finns läxhjälp i matematik, fysik och kemi tre dagar i veckan på Chalmers bibliotek, campus Johanneberg.

Läxhjälp
 

Publicerad: må 12 maj 2014.