Omtentor på tekniskt basår


                             Ordinarie tenta             Omtenta
Läsperiod 1:         oktober                         januari
Läsperiod 2:         december/januari        februari (på sportlovet)
Läsperiod 3:         mars                              påskperioden
Läsperiod 4:         maj                                 maj/juni
 
OBS!
För att vara behörig inför sommarens urval så måste man ha klarat alla tentor senast 15/6.
 
Augustitentor
Det finns möjlighet att göra omtentor på alla kurser i augusti men då blir man behörig först när man fått det godkända resultatet inrapporterat, dvs för sent för att delta i den gångna sommarens urval. Man kan då göra en s k sen anmälan på antagning.se (om anmälan är öppen) men har då mycket liten chans att komma in.

Se aktuella datum för tentor och omtentor här:

Programplan för Tekniskt basår

Publicerad: on 06 maj 2020.