Efter basåret

Chalmers ansvarar för att dina resultat blir inrapporterade och tillgängliga för alla högskolor som du kan anmäla dig till på antagning.se. du behöver inte skicka in något intyg.

Chalmers rapporterar in godkända meriter och gör en registrering av att godkänt, slutfört tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 4 och Kemi 1. Detta ska inte intygas genom en separat komplettering av dig som student. Tyvärr kan de som bemannar Antagningsservice för antagning.se bara ge generella svar, och observera att deras eventuella svar; att du ska skicka ett originalbetyg, gäller inte Chalmers tekniska basår.

Det kan dröja till efter sista kompletteringsdag innan dina meriter från basåret visas på antagning.se. Är de inte synliga de första dagarna i juli, kontakta Chalmers antagning antagning@chalmers.se  

FAQ - Vanliga frågor och svar om tekniskt basår

Publicerad: to 22 feb 2018.