Avbrott på tekniskt basår

​Avbrott från tekniskt basår anmäls till studievägledaren.

För den som antagits till Chalmers tekniska basår, men avser avbryta studierna för att söka vid ett senare tillfälle, gäller att avbrottet anmäls till Studievägledaren (länk till kontakt se ovan) alternativt Chalmers antagning (antagning@chalmers.se) inom 3 veckor från dagen för kursstart för att garantiplatsvillkoret ska gälla vid ny antagning. (Du kan skicka epost!) Vid avbrott som anmäls senare än 3 veckor från uppropsdagen anses garantiplatsen förverkad .

Publicerad: to 22 feb 2018.