Program

Använd sökfunktionen nedan för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.

Sök program och utbildningsplaner

Sök kurs och kursplaner

Programhemsidor

I programväljaren scrollar du fram till det utbildningsprogram på grundnivå du vill läsa mer om.

Publicerad: må 05 okt 2009. Ändrad: ti 07 nov 2017