Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAEM - MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2013/2014
Programplanen är fastställd 2013-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -13 t o m aug -14

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
59 FKA196 0106 S B Fundamentals of micro- and nanotechnology, Tentamen 7,5 25/10-2013 em V Kontakta examinator
43 MMK162 0111  B Phase transformations, del A, Tentamen 6,0 25/10-2013 em M 17/01-2014 em M 27/08-2014 fm M
43 MMK162 0211 S B Phase transformations, del B, Projekt 1,5
43 MPR034 0111  D Manufacturing processes, del A, Tentamen 6,0 22/10-2013 em M 14/01-2014 em V 19/08-2014 em M
43 MPR034 0211 S D Manufacturing processes, del B, Laboration 1,5
45 TEK475 0113  1)  LA Praktiskt ledarskap inom innovation, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 1)  LA Praktiskt ledarskap inom innovation, Dugga 3,0 24/09-2013 fm V Ändring 16/01-2014 em V 26/08-2014 em M Ändring
16 TIF030 0105 E C Modern imaging, spectroscopy and diffraction techniques, Tentamen 7,5 24/10-2013 em V 16/01-2014 em V 29/08-2014 fm M
42 TME260 0112 E C Fatigue and fracture, Tentamen 7,5 26/10-2013 fm H 14/01-2014 fm V Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
43 MTT081 0112  C Tailored materials and commercialisation aspects, del A, Tentamen 4,0 17/12-2013 fm M 24/04-2014 fm V 22/08-2014 fm V
43 MTT081 0212 S C Tailored materials and commercialisation aspects, del B, Projekt 3,5
Valbara kurser
43 MMK221 0107 E B Materials selection and design, Projekt 7,5 Kontakta examinator
43 MTT106 0113 E D Metal cutting, Projekt 7,5
16 TIF050 0105 E D Materials in medicine, Tentamen 7,5 20/12-2013 fm V 25/04-2014 em M 22/08-2014 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
21 KBTX05 0108  Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX04 0108  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.