Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TMASA - MASKINTEKNIK Läsår: 2004/2005

Femte årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Obligatoriska kurser
92 XBI060 0196 E Informationskompetens M, Övning 0,0
Frivilliga kurser
0480 MPA040 0103 E Maskintekniskt projekt, Projekt 12,0

 
EXAMENSARBETE
47 EEKX01 0183  Elmaskinteknik, Examensarbete 20.0      
45 EINX01 0184  Innovationsteknik, Examensarbete 20.0      
32 EREX01 0183  Reglerteknik, Examensarbete 20.0      
60 FFYX08 0199  Teknisk kommunikation, Examensarbete 20.0      
45 IARX01 0195  Arbetsorganisation, Examensarbete 20.0      
45 IDYX01 0198  Industriell dynamik, Examensarbete 20.0      
45 IEKX07 0194  Industriell organisation, Examensarbete 20.0      
44 IERX02 0199  Ergonomi, Examensarbete 20.0      
45 IKVX01 0199  Industriell kvalitetsutveckling, Examensarbete 20.0      
45 IMAX02 0195  Industriell marknadsföring, Examensarbete 20.0      
44 IMTX02 0198  Människa och teknik, Examensarbete 20.0      
45 IPRX01 0100  Projektledning, Examensarbete 20.0      
45 ITRX04 0195  Transportteknik, Examensarbete 20.0      
47 MENX02 0195  Energiteknik, Examensarbete 20.0      
42 MHAX04 0194  Hållfasthetslära, Examensarbete 20.0      
48 MHYX03 0195  Marin hydrodynamik, Examensarbete 20.0      
32 MKMX01 0197  Mekatronik, Examensarbete 20.0      
48 MMAX03 0195  Marin konstruktionsteknik, Examensarbete 20.0      
42 MMEX02 0195  Mekanik, Examensarbete 20.0      
42 MMFX03 0195  Maskin- och fordonskonstruktion, Examensarbete 20.0      
43 MMKX04 0103  Materialteknik, Examensarbete 20.0      
44 MPPX01 0101  Produktutveckling, Examensarbete 20.0      
44 MPPX02 0101  Produktionsutveckling, Examensarbete 20.0      
42 MTFX03 0195  Termo- och fluiddynamik, Examensarbete 20.0      
11 TINX01 0183  Numerisk analys, Examensarbete 20.0      
11 TMAX01 0183  Matematik, Examensarbete 20.0      
11 TMAX02 0183  Matematisk statistik, Examensarbete 20.0      
11 TMAX08 0190  Tillämpad matematik, Examensarbete 20.0      
50 VINX03 0194  Installationsteknik, Examensarbete 20.0      
50 VTAX03 0194  Teknisk akustik, Examensarbete 20.0      
50 VTAX05 0198  Sound and vibration, Examensarbete 20.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.