Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 
Programinriktning:  gemens. för alla Energi  Fordon  InduLogi  InduPrOr  MarinTek  Material  Mekatron  Produkt  TeknMeka 

Programplan för  
TMASA - MASKINTEKNIK Läsår: 2004/2005

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
Profil i Kvalitetsutveckling
45 IEK281 0198 E Industriell kvalitetsteknik, Tentamen 5,0 16/10-2004 em V 14/01-2005 em V 22/08-2005 em V
Valfria kurser
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 20/10-2004 fm V Ändring 10/01-2005 em V 15/08-2005 fm V
45 IOE015 0102 E Economics and management of technology, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
42 MME091 0198 E Mekanik, forts-kurs, Tentamen 5,0 22/10-2004 fm M Ändring
44 MMF011 0198 E CAD och PDM, Dugga 5,0
Profil i Elteknik
47 EEK175 0102 E Power electronics-1, Tentamen 3,5 16/10-2004 fm M 08/01-2005 fm V
47 EEK610 0102 E Electric drives-1, Tentamen 3,5 20/10-2004 fm M 12/01-2005 fm V
Profil i Kvalitetsutveckling
11 TMS026 0101 E Statistisk tillförlitlighetsteori TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
Profil i Miljöteknik
45 ITR415 0199 E Miljöstrategiska analysmetoder för logistiksystem, Tentamen 3,5 19/10-2004 fm V Kontakta examinator
21 KKM021 0195 E Ekologi för tekniker, Tentamen 4,0 Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valfria kurser
37 EDA460 0103  Datakommunikation IT, Tentamen 4,0 15/12-2004 em V 31/03-2005 em V 17/08-2005 fm V
37 EDA460 0203 S Datakommunikation IT, Inlämningsuppgift 0,0
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 01/04-2005 fm V 25/08-2005 fm V
37 TDA355 0101  Databaser, Tentamen 4,0 14/12-2004 em V 01/04-2005 fm V Ändring 26/08-2005 fm V
37 TDA355 0201 S Databaser, Laboration 0,0
Profil i Elteknik
47 EEK615 0102 E Electric drives-2, Tentamen 3,0 15/12-2004 fm V 31/03-2005 fm V
Profil i Kvalitetsutveckling
44 MMF206 0198  PU-A: Kundkrav och design i PU, Tentamen 2,5 Kontakta examinator
11 TMS031 0101 E Statistisk försöksplanering TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
11 TMS070 0198 E Statistisk kvalitetsstyrning, Tentamen 5,0 11/12-2004 em V Ändring 29/03-2005 em V Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
45 IAR060 0198 E Integrerad produktutveckling och projektledning, Tentamen 5,0 16/03-2005 fm V Ändring 25/08-2005 em V
37 TDA435 0102 * Programmeringsteknik I, fk, Tentamen 1,0
Profil i Elteknik
47 EEK180 0102 E Power electronics-2, Tentamen 4,0 16/03-2005 fm V Ändring 16/03-2005 fm V Ändring 15/08-2005 fm V
Profil i Kvalitetsutveckling
44 MMF091 0197 * Maskinkonstruktion, Dugga 1,0
44 MMF206 0298 S PU-A: Kundkrav och design i PU, Konstruktionsövning 1,5
11 TMS041 0101 E Multivariat statistisk analys TM, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
Profil i Miljöteknik
45 ITR361 0103 E Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 5,0 18/03-2005 em V Ändring 18/08-2005 fm V

Läsperiod 4
Valfria kurser
45 CIK010 0103 E Immaterialrättsliga strategier inom kemi och bioteknik, Tentamen 5,0 23/05-2005 fm M Ändring 19/08-2005 em V
45 CIK015 0103 E Rättsskydd inom IT - strategier för kommersialisering, Tentamen 5,0 23/05-2005 fm M Ändring 19/08-2005 em V
45 CIK020 0103 E Immaterialrättsliga strategier, Tentamen 5,0 23/05-2005 fm M Ändring 12/01-2005 fm V 19/08-2005 em V
32 ESS205 0103 E Reglerteknik för fordon, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
44 IPE030 0189 E Människa - maskinsystem, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
44 IPE040 0192 E Människa - maskinsystem, forts-kurs, Projekt 3,3
37 TDA435 0102 *E Programmeringsteknik I, fk, Tentamen 2,0 25/05-2005 em V Ändring 27/08-2005 fm V
Profil i Elteknik
47 EEK205 0102 E High performance electric drives, Tentamen 4,0 21/05-2005 fm V Ändring 22/08-2005 fm V
Profil i Kvalitetsutveckling
44 MMF091 0197 *E Maskinkonstruktion, Dugga 4,0
Profil i Miljöteknik
43 MPM090 0101 E Miljöanpassad utveckling och tillverkning, Projekt 5,0
47 VTM081 0199 E Livscykelanalys, Tentamen 5,0 23/05-2005 em M

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Obligatoriska kurser
92 XBI060 0196 E Informationskompetens M, Övning 0,0
Valfria kurser
0480 MPA030 0101 E 1) Projektarbete M4, Projekt 2,0
0480 MPA050 0103 E 2) Chalmers formula student, Projekt 5,0


1) Kan bara läsas efter godkännande från M-programmet
2) Får läsas endast efter överenskommelse med examinator
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.