Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 
Programinriktning:  gemens. för alla Energi  InduLogi  InduPrOr  Material  Mekatron  Produkt  TeknMeka 

Programplan för  
TMASA - MASKINTEKNIK Läsår: 2004/2005

Tredje årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ERE031 0199  Reglerteknik M, Tentamen 3,0 22/10-2004 fm M 11/01-2005 em V Ändring 17/08-2005 fm V
32 ERE031 0299 S Reglerteknik M, Konstruktionsövning + lab 1,0
45 IEK102 0103 E Industriell ekonomi M, Tentamen 3,0 16/10-2004 em V 14/01-2005 fm V 23/08-2005 em V
16 MPR115 0102  Elektroteknik M, del A, Dugga 2,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IAR035 0198  Arbetsorganisation M, Tentamen 2,5 15/12-2004 em V 29/03-2005 fm V 26/08-2005 em V
45 IAR035 0298 S Arbetsorganisation M, Konstruktionsövning + lab 1,5
47 MPR115 0202 S Elektroteknik M, del B, Tentamen 3,0 11/12-2004 em V Ändring 31/03-2005 em V 20/08-2005 em V
11 TMS060 0197 E Matematisk statistik M, Tentamen 4,0 18/12-2004 fm M 02/04-2005 fm V 25/08-2005 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 IEK345 0197 E Projektledning M, Tentamen 3,0 Kontakta examinator
Valfria kurser
60 LSP520 0197  Engelska M, Tentamen 3,0 14/03-2005 fm V
44 MPP050 0103 * Industridesign 1, Inlämningsuppgift 2,5
44 MPR211 0101  Robotteknik M, Laboration 1,5
44 MPR211 0201 S Robotteknik M, Tentamen 3,5 18/03-2005 fm V 14/01-2005 em V 17/08-2005 fm V
37 TDA185 0198 * Datastrukturer och algoritmer E, Tentamen 2,5
37 TDA435 0102 * Programmeringsteknik I, fk, Tentamen 1,0
Profil i Miljöteknik
47 VMI010 0100 E Miljösystemanalys, Tentamen 5,0 17/03-2005 fm V

Läsperiod 4
Valfria kurser
44 IPE030 0189 E Människa - maskinsystem, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
60 LSP520 0297 S Engelska M, Projekt 2,0
44 MPP050 0103 *E Industridesign 1, Inlämningsuppgift 2,5
43 MPR032 0197 E Modern bearbetningsteknik, Tentamen 5,0 28/05-2005 em V 12/01-2005 em V 24/08-2005 fm V
37 TDA185 0198 * Datastrukturer och algoritmer E, Tentamen 1,0 28/05-2005 fm M 17/08-2005 fm V
37 TDA185 0298 S Datastrukturer och algoritmer E, Projekt 1,5
37 TDA300 0199 E Programmeringsteknik F, forts-kurs, Tentamen 3,0 21/05-2005 fm V Ändring
37 TDA435 0102 *E Programmeringsteknik I, fk, Tentamen 2,0 25/05-2005 em V Ändring 27/08-2005 fm V
11 TMA045 0198 E Fourieranalys och egenvärdesproblem, Projekt 5,0
50 VTA031 0197 E Maskinakustik, Tentamen 5,0 23/05-2005 fm V Ändring
Profil i Miljöteknik
16 FFY331 0101 E Miljömätteknik, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valfria kurser
0480 MPA020 0101 E 1) Projektarbete M3, Projekt 2,0
0480 MPA050 0103 E 2) Chalmers formula student, Projekt 5,0


1) Kan bara läsas efter godkännande från M-programmet
2) Får läsas endast efter överenskommelse från examinator
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.