Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TMASA - MASKINTEKNIK Läsår: 2004/2005

Andra årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 MEN011 0196 E Energiteknik M, Tentamen 3,0 18/10-2004 em V 10/01-2005 fm V 16/08-2005 em V
42 MHA062 0199 * Hållfasthetslära M & TD, Tentamen 3,0
11 TMV020 0102 E Linjär algebra och analys i flera variabler, fk, Tentamen 4,0 21/10-2004 em V 11/01-2005 fm V Ändring 24/08-2005 fm V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
42 MHA062 0199 *E Hållfasthetslära M & TD, Tentamen 3,0 18/12-2004 fm V 02/04-2005 fm V 27/08-2005 fm V
43 MMK025 0199  Metalliska material M, Tentamen 4,0 16/12-2004 fm V 31/03-2005 em V 26/08-2005 fm V
43 MMK025 0299 S Metalliska material M, Laboration 1,0
11 TMA095 0100  Numerisk analys M, Tentamen 2,0 13/12-2004 fm V 29/03-2005 fm V 25/08-2005 fm V
11 TMA095 0200 S Numerisk analys M, Konstruktionsövning 1,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 MMF021 0196  Maskinelement, Dugga 1,0
42 MMF021 0296 * Maskinelement, Tentamen 1,0
42 MMF021 0396 * Maskinelement, Konstruktionsövning 1,0
42 MMF021 0496 * Maskinelement, Projekt 1,0
43 MPM079 0199 E Polymera material, Tentamen 3,0 18/03-2005 em V 12/01-2005 fm V 25/08-2005 fm V
43 MPR093 0103  Tillverkningsteknik M, Tentamen 3,0 15/03-2005 fm M 14/01-2005 fm M 18/08-2005 fm V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
42 MMF021 0296 * Maskinelement, Tentamen 2,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring 22/08-2005 em V
42 MMF021 0396 * Maskinelement, Konstruktionsövning 1,0
42 MMF021 0496 *S Maskinelement, Projekt 1,0
43 MPR093 0203 S Tillverkningsteknik M, Projekt 2,0
42 MTF051 0195  Grundläggande strömningsmekanik, Tentamen 2,0 25/05-2005 fm V 11/01-2005 em V 17/08-2005 fm V
42 MTF051 0295 S Grundläggande strömningsmekanik, Laboration 1,0

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valfria kurser
0480 MPA010 0100 E 1) Projektarbete M2, Projekt 2,0


1) Kan bara läsas efter godkännande från M-programmet
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.