Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TMASA - MASKINTEKNIK Läsår: 2004/2005

Första årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 MMF172 0104 * Ingenjörsmetodik M, Tentamen 2,0
44 MMF172 0204  Ingenjörsmetodik M, Laboration 1,0
37 TDA530 0104  Programmering, Tentamen 2,0 19/10-2004 fm V 08/01-2005 fm V 19/08-2005 fm V
37 TDA530 0204 S Programmering, Laboration 1,0
11 TMV155 0104 E Inledande matematik, Tentamen 5,0 22/10-2004 fm M 14/01-2005 fm M Ändring 24/08-2005 fm V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MMF172 0104 * Ingenjörsmetodik M, Tentamen 2,0 16/10-2004 fm M 10/01-2005 em V 22/08-2005 fm V
42 MTF041 0195 E Termodynamik M, Tentamen 3,0 13/12-2004 fm M 30/03-2005 fm V Ändring 23/08-2005 em V
11 TMV150 0104  Matematisk analys i en variabel M, Tentamen 4,0 18/12-2004 fm M 02/04-2005 fm V 19/08-2005 fm V
11 TMV150 0204 S Matematisk analys i en variabel M, Laboration 1,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 MTM020 0104 E Mekanik & hållfasthetslära 1, Tentamen 5,0 15/03-2005 em V 25/08-2005 fm V
11 TMV165 0104  Linjär algebra, Tentamen 4,0 19/03-2005 fm M 20/08-2005 fm V Ändring
11 TMV165 0204 S Linjär algebra, Laboration 1,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
42 MTM025 0104  Mekanik & hållfasthetslära 2, Tentamen 4,0 27/05-2005 em V Ändring 27/08-2005 fm V
42 MTM025 0204 S Mekanik & hållfasthetslära 2, Projekt 1,0
11 TMV160 0104  Matematisk analys i flera variabler M, Tentamen 4,0 23/05-2005 fm M 26/08-2005 em V Ändring
11 TMV160 0204 S Matematisk analys i flera variabler M, Laboration 1,0


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.