Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 FFR160 0104 S B Sustainable development, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 fm V
47 FFR166 0107 E D Science of environmental change, Tentamen 7,5 25/10-2012 fm VASA 17/01-2013 fm V 30/08-2013 fm V
Valbara kurser
47 ENM090 0108 E 1)  A Environmental impact assessment, Tentamen 7,5 22/10-2012 em M Kontakta examinator 22/08-2013 em V
47 ENM095 0108 E 2)  C Sustainable power production and transportation, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 20/08-2013 em V
47 FFR170 0104 E 1)  B Sustainable energy futures, Tentamen 7,5 26/10-2012 em M 18/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 ENM015 0105 E 3)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
47 VMI010 0100 S D Environmental systems analysis, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 em V 28/08-2013 em V
Valbara kurser
47 ENM035 0107 E 1)  D Assessing sustainability: Assignments, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM130 0112 E 1)  B Managing stakeholders for sustainable development, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 BOM060 0107 S 1)  D Environmental risk assessment in engineering, Tentamen 7,5 12/03-2013 em V 16/01-2013 fm V 19/08-2013 em V
75 RRY055 0107 E 4)  D Remote sensing, Tentamen 7,5 13/03-2013 em V 18/01-2013 em M 29/08-2013 fm V
75 RRY075 0107 E 4) 5)  C Mätteknik med miljöinriktning, Tentamen 7,5 14/03-2013 em V 27/08-2013 em V
0205 UNA016 0105  1)  C Environmental policy instruments, Tentamen 6,0 16/03-2013 fm V 12/01-2013 fm V 26/08-2013 em V
0205 UNA016 0205 S 1)  C Environmental policy instruments, Övning 1,5
47 VMI035 0101 S 1)  B Environmental management, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm V 15/01-2013 fm V 27/08-2013 fm V

Läsperiod 4
Valbara kurser
47 ENM021 0107  1)  A Applied industrial ecology, Projekt 4,5
47 ENM021 0207 S 1)  A Applied industrial ecology, Tentamen 3,0 29/05-2013 fm V 20/08-2013 em V
47 VTM081 0199 S 1)  D Life cycle assessment, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V 29/08-2013 em V


1) Obligatoriskt valbara: FFR170, ENM090, ENM035 och ENM130 rekommenderas år 2 (BOM060, ENM021, ENM035, ENM090, ENM130, FFR170, UNA016, VMI035, VTM081): 4 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: For students in Electrical engineering (ENM095)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Rekommendation: For students in Electrical Engineering to choose 3 out of 7 courses during the two years. (RRY055, RRY075)
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.