Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »

Programplan för  
MTS - Människa - teknik - samhälle Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Frivilliga kurser
45 ITS016 0105 E 1)  LA Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik, Projekt 7,5
60 LSP530 0199 * 1)  LA Fiction for engineers, Projekt 3,5
45 TEK225 0107 E 1)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Frivilliga kurser
47 ENM015 0105 E 1)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
45 ITS065 0104 E 1)  LA Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 ITS070 0104 E 1)  LA Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
60 LSP530 0199 *E 1)  LA Fiction for engineers, Projekt 4,0
45 TEK225 0107 E 1)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK320 0108 E 1)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Frivilliga kurser
55 ATH100 0103 * 1)  LA Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,5
45 CTE031 0105 E 1)  LA Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK225 0107 E 1)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Frivilliga kurser
55 ATH100 0103 *S 1)  LA Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK130 0106 E 1)  LA Vetenskapshistoria, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 1)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.