Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK390 0111  1)  A Ingenjören och samhället, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK390 0211 S 1)  A Ingenjören och samhället, Tentamen 5,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
11 LMA017 0101 E 2) 3)  LA Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 27/10-2012 fm L 19/01-2013 fm L 22/08-2013 fm L
45 LMU215 0102 S 3)  B Tekniskt ledarskap och entreprenörskap, Tentamen 7,5 26/10-2012 em L 18/01-2013 em L 21/08-2013 em L
45 TEK280 0108 E 3)  C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E 3)  D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em V 22/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK385 0111 E D Integrerad produktionsorganisation, Tentamen 7,5 20/12-2012 em L 04/04-2013 em L 23/08-2013 em L
Valbara kurser
44 IPE061 0103 E 3)  A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 LMU055 0102 E 3)  A Människa - teknik, Tentamen 7,5 17/12-2012 em L 03/04-2013 em L 20/08-2013 em L
44 PPU055 0106  3)  B Virtuell produktion, Tentamen 5,2 21/12-2012 em M Kontakta examinator 26/08-2013 em M
44 PPU055 0206 S 3)  B Virtuell produktion, Laboration 2,3
45 TEK260 0107 E 3)  C Business marketing and purchasing, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm M 04/04-2013 em V 23/08-2013 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK400 0111  A Lean produktion, Inlämningsuppgift 1,5
45 TEK400 0211 S A Lean produktion, Tentamen 6,0 13/03-2013 fm L 27/08-2013 em L
45 TEKX01 0105 * X Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 7,5
Valbara kurser
11 LMA224 0107 E 2) 3)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 15/03-2013 em L Ändring 16/01-2013 fm L 28/08-2013 em L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK396 0112  C Ekonomistyrning, del A, Projekt 2,0
45 TEK396 0212  C Ekonomistyrning, del B, Projekt 2,0
45 TEK396 0312 S C Ekonomistyrning, Tentamen 3,5 28/05-2013 fm L 19/08-2013 em L
45 TEKX01 0105 *E X Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Rekommendation: Behörighetskrav för vissa masterprogram (LMA017, LMA224)
3) Obligatoriskt valbara: Fritt val mellan dessa kurser (IPE061, LMA017, LMA224, LMU055, LMU215, PPU055, TEK260, TEK280, TEK315): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.