Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 LMT991 0103 E LA Kvalitet och driftsäkerhet, Tentamen 7,5 23/10-2012 fm L 15/01-2013 fm L 29/08-2013 fm L
45 TEK375 0110  LA Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 25/10-2012 fm L 17/01-2013 fm L 20/08-2013 fm L
45 TEK375 0210 S LA Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
60 FSP080 0110 E LA Kommunikation, Tentamen 7,5 17/12-2012 fm L 03/04-2013 em L 28/08-2013 em L
11 LMA521 0103 E LA Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 19/12-2012 em L Ändring 05/04-2013 em L 29/08-2013 fm L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 LMT834 0101 S LA Termodynamik och strömningslära, Tentamen 7,5 14/03-2013 fm L 17/01-2013 em L 26/08-2013 fm L
43 LMU234 0104 S LA Tillverkningsteknik, Tentamen 7,5 11/03-2013 em L 18/01-2013 em L 22/08-2013 fm L

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK370 0110 E LA Projektledning, Tentamen 7,5 27/05-2013 em L 16/01-2013 em L 23/08-2013 fm L
45 TEK380 0110  LA Logistik, Tentamen 6,0 31/05-2013 em L 17/01-2013 fm L 19/08-2013 fm L
45 TEK380 0210 S LA Logistik, Inlämningsuppgift 1,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.