Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 LMA018 0103  LA Algebra, Tentamen 3,7 24/10-2012 fm L 16/01-2013 em L 21/08-2013 em L
11 LMA018 0203 S LA Algebra, Dugga 3,8 16/01-2013 fm L 21/08-2013 fm L
45 TEK345 0109  LA Ingenjörssmetodik, del A, Projekt 1,5
45 TEK345 0209 S LA Ingenjörssmetodik, del B, Projekt 6,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 LMA400 0104 E LA Matematisk analys, Tentamen 7,5 19/12-2012 fm L Ändring 02/04-2013 fm L 24/08-2013 fm L
45 TEK330 0109  LA Arbetsorganisation, Tentamen 5,0 17/12-2012 fm L 05/04-2013 em L 26/08-2013 fm L
45 TEK330 0209 S LA Arbetsorganisation, Projekt 2,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 LMT202 0105 E LA Mekanik, Tentamen 7,5 11/03-2013 em L 15/01-2013 em L 23/08-2013 em L
45 TEK335 0109 E 1)  LA Hållbar utveckling, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE355 0111  LA Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Tentamen 4,0 27/05-2013 fm L 18/01-2013 fm L 28/08-2013 fm L
11 MVE355 0211 S LA Programmering och numeriska beräkningar med Matlab, Laboration 3,5
45 TEK375 0110  LA Ekonomisk analys, Tentamen 6,0 03/06-2013 em L
45 TEK375 0210 S LA Ekonomisk analys, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.