Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY225 0108  B Design project in systems, control and mechatronics, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY225 0208 S B Design project in systems, control and mechatronics, Projekt 6,0
Valbara kurser
37 DAT092 0111 S C Introduction to electronic system design, Laboration 7,5
37 EDA122 0107  C Fault-tolerant computer systems, Tentamen 6,0 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 22/08-2013 em V
37 EDA122 0207 S C Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,5
47 ENM055 0107 E D Electric drives 1, Tentamen 7,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em V 26/08-2013 em V
32 ESS076 0107  A Nonlinear and adaptive control, Tentamen 5,0 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 29/08-2013 fm V
32 ESS076 0207 S A Nonlinear and adaptive control, Laboration 2,5
16 FFR105 0199 E D Stochastic optimization algorithms, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em M 27/08-2013 fm V
16 FFR135 0100 E B Artificial neural networks, Inlämningsuppgift 7,5
47 FFR160 0104 S B Sustainable development, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 fm V
21 KBT115 0107 E B Advanced chemical reaction engineering, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V
21 KBT130 0107 E C Cellulose technology, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em V 23/08-2013 em V
42 MMA092 0107 E B Rigid body dynamics, Tentamen 7,5 26/10-2012 em H Kontakta examinator
32 SSY121 0110 E A Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 23/08-2013 em V
37 TIN092 0106  A Algorithms, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V 14/01-2013 em V 28/08-2013 em V
37 TIN092 0206 S A Algorithms, Laboration 0,0

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT110 0107 E D Methods for electronic system design and verification, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT116 0111 E C Mixed-signal system design, Laboration 7,5
43 MTT095 0111 E A Production management, Tentamen 7,5 17/12-2012 em M 06/04-2013 fm V 26/08-2013 em M
11 MVE251 0112  C Probability and random processes, advanced level, Tentamen 6,0 18/12-2012 em V 04/04-2013 em V 21/08-2013 em V
32 MVE251 0212 S C Probability and random processes, advanced level, Projekt 1,5
37 TDA251 0107 E C Algorithms, advanced course, Projekt 7,5
42 TME146 0112  B Structural dynamics control, del A, Tentamen 4,5 21/12-2012 em V 06/04-2013 em V 23/08-2013 fm V
42 TME146 0212 S B Structural dynamics control, del B, Laboration 3,0
42 TME170 0108 E B Powertrain mechanics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 05/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
47 ENM075 0107 E A Electric drives 2, Tentamen 7,5 13/03-2013 fm V 17/01-2013 em M 22/08-2013 fm V

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  X Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
47 ENMX04 0108  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
21 KBTX05 0108  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, Examensarbete 30.0      
11 MVEX03 0108  X Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      
44 PPUX05 0108  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
32 SSYX04 0108  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0109  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del A, Examensarbete 30.0      
32 SSYX60 0209  X Masterexamensarbete vid Signaler och system, del B, Examensarbete 30.0      
42 TMEX04 0108  X Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.