Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
47 ENM095 0108 E C Sustainable power production and transportation, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 20/08-2013 em V
47 FFR160 0104 S B Sustainable development, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 fm V
42 MTF240 0199 E C Internal combustion engines, Tentamen 7,5 23/10-2012 em M Kontakta examinator 26/08-2013 fm M
45 TEK445 0112  A Environmental aspects of transport, Inlämningsuppgift 5,0
45 TEK445 0212 S A Environmental aspects of transport, Projekt 2,5
16 TIF215 0109 E C Introduction to nuclear reactors, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H Kontakta examinator 21/08-2013 fm V
42 TME210 0110 E D Turbomachinery, Tentamen 7,5 25/10-2012 em M Kontakta examinator 26/08-2013 fm M
47 VBF107 0108  B Building technology and building services engineering - design, Konstruktionsövning 7,4

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 EEK201 0108 E C Power market management, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 06/04-2013 em V 30/08-2013 fm M
47 ENM015 0105 E 1)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
16 FFY630 0104 E C Fuel cells - function and materials, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KBT135 0107 E B Waste management, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 03/04-2013 em V 30/08-2013 fm V
42 MTF072 0107 E D Computational fluid dynamics (CFD), Tentamen 7,5 20/12-2012 em Fysik 02/04-2013 em V 19/08-2013 fm V
42 MTF171 0198 E B Gas turbine technology, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 04/04-2013 fm V
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2012 em M 05/04-2013 em V
47 VBF107 0208  B Building technology and building services engineering - design, Tentamen 3,8 21/12-2012 fm V Ändring 06/04-2013 fm V Ändring 19/08-2013 em J Ändring
47 VBF107 0308 S B Building technology and building services engineering - design, Konstruktionsövning 3,8

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.