Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSES - SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-14 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 FFR170 0104 E B Sustainable energy futures, Tentamen 7,5 26/10-2012 em M 18/01-2013 em V 29/08-2013 em V
47 MEN120 0198 E D Heat and power systems engineering, Tentamen 7,5 25/10-2012 em M 17/01-2013 em M 23/08-2013 em M
Valbara kurser
47 FFR160 0104 S 1)  B Sustainable development, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 fm V
45 TEK445 0112  1)  A Environmental aspects of transport, Inlämningsuppgift 5,0
45 TEK445 0212 S 1)  A Environmental aspects of transport, Projekt 2,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 KVM013 0107  D Industrial energy systems, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S D Industrial energy systems, Tentamen 6,0 19/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
Valbara kurser
47 EEK201 0108 E C Power market management, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 06/04-2013 em V 30/08-2013 fm M
47 ENM015 0105 E 2)  A Technical change and the environment, Inlämningsuppgift 7,5
47 ENM125 0111 E 1)  B Sustainable Electric Power Systems, Tentamen 7,5 21/12-2012 em H 04/04-2013 em V 20/08-2013 fm V
16 FFY630 0104 E C Fuel cells - function and materials, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT135 0107 E B Waste management, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 03/04-2013 em V 30/08-2013 fm V
42 MTF072 0107 E D Computational fluid dynamics (CFD), Tentamen 7,5 20/12-2012 em Fysik 02/04-2013 em V 19/08-2013 fm V
42 MTF171 0198 E B Gas turbine technology, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 04/04-2013 fm V
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2012 em M 05/04-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
47 ENM045 0107 E B Heating, ventilation and air conditioning systems engineering, Tentamen 7,5 14/03-2013 fm V 17/01-2013 em V 30/08-2013 em V
Valbara kurser
47 BOM060 0107 S D Environmental risk assessment in engineering, Tentamen 7,5 12/03-2013 em V 16/01-2013 fm V 19/08-2013 em V
21 KBT145 0107 E A Biorefinery, Tentamen 7,5 11/03-2013 em M 27/08-2013 em V
47 KVM071 0107  1)  D Design of industrial energy equipment, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM071 0207 S 1)  D Design of industrial energy equipment, Tentamen 6,0 15/03-2013 fm M 03/04-2013 fm V Ändring 28/08-2013 fm M
43 MPM091 0111 E 3)  A Environmentally adapted product development, Projekt 7,5
16 TIF165 0107 E 4)  X Nanotechnology for sustainable energy, Projekt 7,5
42 TME085 0107 E B Compressible flow, Tentamen 7,5 14/03-2013 fm M 21/08-2013 fm V
0205 UNA016 0105  C Environmental policy instruments, Tentamen 6,0 16/03-2013 fm V 12/01-2013 fm V 26/08-2013 em V
0205 UNA016 0205 S C Environmental policy instruments, Övning 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KAA102 0107 E D Advanced separation technology, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V Ändring 20/08-2013 em V Ändring
21 KKM067 0107 E 5)  C Ecodesign, Tentamen 7,5 30/05-2013 em M 29/08-2013 fm V
21 KKR072 0107  A Computational fluid dynamics for engineers, Tentamen 4,0 27/05-2013 em V 30/08-2013 em V
21 KKR072 0207 S A Computational fluid dynamics for engineers, Projekt 3,5
47 MEN031 0197 E 1)  C Combustion engineering, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm M 21/08-2013 em V
47 MEN115 0198 E 1)  B Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 03/06-2013 fm V 26/08-2013 fm M
47 VTM081 0199 S D Life cycle assessment, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V 29/08-2013 em V


1) Obligatoriskt valbara: FFR160 och TEK445 väljs år 2 (ENM125, FFR160, KVM071, MEN031, MEN115, TEK445): 3 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,0 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.