Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-24 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK410 0111 E A Supply chain management, Tentamen 6,0 22/10-2012 em V 19/01-2013 fm M 29/08-2013 fm V
45 TEK415 0111 E B Purchasing and supply management I, Tentamen 6,0 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 30/08-2013 em V
45 TEK426 0112 * D Term paper & seminars, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK122 0111 E A Freight transport systems, Tentamen 6,0 17/12-2012 em M 03/04-2013 em V 21/08-2013 em V
45 TEK420 0111 E C Operations planning and control, Tentamen 6,0 18/12-2012 em V 06/04-2013 em V Ändring 27/08-2013 em V Ändring
45 TEK426 0112 *S D Term paper & seminars, Inlämningsuppgift 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK435 0111 E C Production flow management, Tentamen 7,5 14/03-2013 em M 17/01-2013 em V 26/08-2013 em V
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm M
45 ITR585 0104 S A Management of physical distribution, Tentamen 7,5 11/03-2013 em V 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
45 TEK216 0112  B Idea evaluation, Tentamen 4,5 15/03-2013 em V 22/08-2013 fm V
45 TEK216 0212 S B Idea evaluation, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK116 0110 E B Customer Relationships, Tentamen 7,5 31/05-2013 em V 19/01-2013 fm M 20/08-2013 em V
Valbara kurser
45 IBS092 0104 E B Decision support systems in industrial management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 ISM030 0104 E C Service contract management, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 15/01-2013 em V 28/08-2013 fm M
45 ITR361 0103 E 1)  C Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E X Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK230 0107 E D Lean production, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 29/05-2013 em V 26/08-2013 fm M


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.