Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPQOM - QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 TEK145 0107 E X Quality and operations management, Tentamen 15,0 24/10-2012 em V 16/01-2013 em V 23/08-2013 fm V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 TEK150 0107 E B Integrated product development, Tentamen 7,5 21/12-2012 em V 05/04-2013 em V 26/08-2013 em V
45 TEK161 0109 E D Design for quality, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK156 0111 E C Operations strategy, Tentamen 7,5 14/03-2013 em M 15/01-2013 em V 28/08-2013 em V
Valbara kurser
44 MPP126 0107  1)  A Product development project, Inlämningsuppgift 4,5
44 MPP126 0207 * 1)  A Product development project, Projekt 3,0
45 TEK165 0107  1)  D Operations improvement project, Projekt 7,5
45 TEK170 0107  1)  X Six sigma black belt, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK290 0108 E C Research methodology, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
Valbara kurser
44 MPP126 0207 *S 1)  A Product development project, Projekt 7,5
45 TEK165 0207 S 1)  D Operations improvement project, Projekt 7,5
45 TEK170 0207 S 1)  X Six sigma black belt, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: At least one of 3 elective courses must be selected (MPP126, TEK165, TEK170): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.