Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 MMF174 0112  1)  LA Ingenjörsmetodik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
42 TME135 0107  LA Programmering i matlab, Inlämningsuppgift 1,5
42 TME135 0207 S LA Programmering i matlab, Tentamen 3,0 24/10-2012 fm V 16/01-2013 fm V 23/08-2013 fm V
11 TMV225 0108 E LA Inledande matematik, Tentamen 7,5 27/10-2012 fm H 19/01-2013 fm V 28/08-2013 fm V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MMF174 0212 S 1)  LA Ingenjörsmetodik, Projekt 3,0
44 PPU155 0110 S LA Datorstödd maskinkonstruktion (CAD), Tentamen 4,5 17/12-2012 fm V 02/04-2013 em V Ändring 29/08-2013 fm V
11 TMV151 0108 E LA Matematisk analys i en variabel, Tentamen 7,5 22/12-2012 fm V 05/04-2013 fm M 30/08-2013 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
42 MTM021 0110  LA Statik och hållfasthetslära, Projekt 1,5
42 MTM021 0210 S LA Statik och hållfasthetslära, Tentamen 6,0 15/03-2013 em M Ändring 15/01-2013 fm M Ändring 21/08-2013 fm V Ändring
11 TMV166 0108 E LA Linjär algebra, Tentamen 7,5 13/03-2013 fm H 17/01-2013 fm M 26/08-2013 fm V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
42 MTM026 0110  LA Hållfasthetslära, Projekt 1,5
42 MTM026 0210 S LA Hållfasthetslära, Tentamen 6,0 03/06-2013 fm M Ändring 18/01-2013 fm M Ändring 27/08-2013 fm M Ändring
11 MVE255 0108 E LA Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 16/01-2013 fm M 31/08-2013 fm V


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.