Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 ITS022 0106  1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
45 ITS022 0206 S 1)  B Teknik för ett hållbart globalt samhälle, Projekt 3,0
Valbara kurser
37 DAT060 0106 E D Logic in computer science, Tentamen 7,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em M 19/08-2013 em V
37 DAT076 0111  2)  C Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S 2)  C Web-applikationer, Projekt 6,0
37 EDA122 0107  C Fault-tolerant computer systems, Tentamen 6,0 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 22/08-2013 em V
37 EDA122 0207 S C Fault-tolerant computer systems, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  B Computer networks, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S B Computer networks, Tentamen 6,0 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 29/08-2013 em V
16 FFR105 0199 E 3)  D Stochastic optimization algorithms, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em M 27/08-2013 fm V
16 FFR135 0100 E 3)  B Artificial neural networks, Inlämningsuppgift 7,5
16 FFY621 0106 E 2) 3)  C Fysik för ingenjörer, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 20/08-2013 em V
60 FSP070 0109 * 4)  LA Tutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues, Tentamen 4,0
45 ITS016 0105 E 4)  LA Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik, Projekt 7,5
21 KBB032 0107 E 3)  D Biochemistry and molecular biology, Tentamen 7,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
60 LSP530 0199 * 4)  LA Fiction for engineers, Projekt 3,5
11 MVE085 0105 E 5)  LA Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 25/10-2012 fm V 16/01-2013 fm M 31/08-2013 fm V
37 TDA293 0110  B Software engineering using formal methods, Laboration 2,5
37 TDA293 0210 S B Software engineering using formal methods, Tentamen 5,0 26/10-2012 em H Kontakta examinator
37 TDA382 0112  2)  C Parallell programmering, Tentamen 4,5 23/10-2012 em M 26/08-2013 em V
37 TDA382 0212 S 2)  C Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TIN092 0106  2)  A Algorithms, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V 14/01-2013 em V 28/08-2013 em V
37 TIN092 0206 S 2)  A Algorithms, Laboration 0,0
11 TMA265 0101 E 5)  X Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 17/01-2013 fm V
50 VTA135 0198 E 3)  X Audio technology and acoustics, Tentamen 7,5 24/10-2012 fm V Ändring Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA593 0109 E B Modelldriven mjukvaruutveckling, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Computer architecture, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Computer architecture, Tentamen 6,0 17/12-2012 em H 02/04-2013 em V 19/08-2013 em V
37 EDA092 0106  A Operativsystem, Tentamen 6,0 17/12-2012 em H 02/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
37 EDA092 0206 S A Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA234 0108 E C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
37 EDA343 0109  6)  B Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 6)  B Datakommunikation, Tentamen 5,5 21/12-2012 em H 22/08-2013 em V
60 FSP070 0109 *E 4)  LA Tutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues, Tentamen 3,5
45 ITS065 0104 E 4)  LA Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 ITS070 0104 E 4)  LA Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KTK111 0105 E 3)  LA Kemi för ingenjörer, Tentamen 7,5 20/12-2012 fm V 05/04-2013 em V 26/08-2013 em V
60 LSP530 0199 *E 4)  LA Fiction for engineers, Projekt 4,0
11 MVE190 0108 E 5)  X Linear statistical models, Tentamen 7,5 20/12-2012 fm V 06/04-2013 fm V 23/08-2013 fm V
37 TDA351 0107  D Cryptography, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 05/04-2013 fm V
37 TDA351 0207 S D Cryptography, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 em V
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 02/04-2013 fm V
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0
37 TDA452 0111  2)  C Functional programming, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S 2)  C Functional programming, Tentamen 4,5 18/12-2012 em V 06/04-2013 fm V
37 TDA566 0108  2)  A Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 7,5 17/12-2012 em M 02/04-2013 fm V
37 TDA566 0208 S 2)  A Testning, felsökning och verifiering, Laboration 0,0
37 TDA596 0107  C Distributed systems, Tentamen 6,0 18/12-2012 em V 03/04-2013 em V 21/08-2013 em V
37 TDA596 0207 S C Distributed systems, Laboration 1,5
45 TEK050 0105 * X Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK225 0107 E 4)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5
45 TEK260 0107 E C Business marketing and purchasing, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm M 04/04-2013 em V 23/08-2013 em M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
0412 TDA517 0210 * 7)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 4)  LA Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT121 0111 E LA Programming paradigms, Tentamen 7,5 14/03-2013 em M 30/08-2013 fm M
37 DAT151 0112  B Programming language technology, Tentamen 6,0 11/03-2013 fm V 21/08-2013 em V
37 DAT151 0212 S B Programming language technology, Laboration 1,5
37 EDA222 0106  B Real time systems, Tentamen 4,5 14/03-2013 fm M 17/01-2013 em V 26/08-2013 em V
37 EDA222 0206 S B Real time systems, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Computer security, Tentamen 6,0 12/03-2013 em V 28/08-2013 em M
37 EDA263 0207 S C Computer security, Laboration 1,5
37 EDA321 0105  LA Digitalteknik-syntes, Laboration 3,0
37 EDA321 0205 S LA Digitalteknik-syntes, Tentamen 4,5 11/03-2013 fm M 18/01-2013 fm M 29/08-2013 fm M
75 EOE054 0110 * 3)  LA Mätteknik, Tentamen 2,2
75 EOE054 0210 * 3)  LA Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
45 IEK415 0198  LA Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 16/01-2013 em V 23/08-2013 em M
45 IEK415 0298 S LA Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE155 0107 E 5)  LA Statistical inference, Tentamen 7,5 12/03-2013 em H 30/05-2013 fm V 30/08-2013 fm V
37 TDA206 0101 E A Discrete optimization, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
60 TDA289 0110  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
60 TDA289 0210 S A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA357 0106  LA Databaser, Tentamen 4,5 15/03-2013 fm M 29/08-2013 fm V
37 TDA357 0206 S LA Databaser, Laboration 3,0
37 TDA382 0112  LA Parallell programmering, Tentamen 4,5 14/03-2013 em V
37 TDA382 0212 S LA Parallell programmering, Laboration 3,0
45 TEK050 0105 *E X Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V
11 TMA372 0101 E 5)  X Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 13/03-2013 em V 01/06-2013 fm V 28/08-2013 fm V
11 TMA521 0197 E 5)  X Large scale optimisation., Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
60 TDA517 0110  7)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Tentamen 3,8 30/05-2013 em V Ändring 18/01-2013 fm M 29/08-2013 fm V
0412 TDA517 0210 * 7)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 2,2
60 TDA517 0310 S 7)  C Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA343 0109  6)  LA Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 6)  LA Datakommunikation, Tentamen 5,5 31/05-2013 fm M
37 EDA491 0107  B Network security, Tentamen 6,0 27/05-2013 fm M 15/01-2013 em V 30/08-2013 em V
37 EDA491 0207 S B Network security, Laboration 1,5
32 EEM076 0105  3)  LA Elektriska kretsar och fält, Tentamen 6,0 03/06-2013 em V 15/01-2013 fm M 29/08-2013 fm M
32 EEM076 0205 S 3)  LA Elektriska kretsar och fält, Laboration 1,5
75 EOE054 0110 * 3)  LA Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 EOE054 0210 *S 3)  LA Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
11 MVE255 0108 E 5)  LA Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 16/01-2013 fm M 31/08-2013 fm V
37 TDA282 0107  X Compiler construction, Tentamen 7,5
37 TDA282 0207 S X Compiler construction, Laboration 0,0
37 TDA602 0112  D Language-based security, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S D Language-based security, Laboration 3,0
45 TEK130 0106 E 4)  LA Vetenskapshistoria, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 4)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5
37 TIN092 0106  A Algorithms, Tentamen 7,5 01/06-2013 em V
37 TIN092 0206 S A Algorithms, Laboration 0,0
37 TIN171 0107 E D Artificial intelligence, Tentamen 7,5
37 TMV027 0112  5)  LA Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 28/05-2013 fm M 21/08-2013 fm V
37 TMV027 0212 S 5)  LA Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

 
EXAMENSARBETE
88 CIUX03 0108  X Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del A, Projekt 0.0      
60 CIUX03 0208  X Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi, del B, Projekt 15.0      
88 DATX02 0106  X Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  X Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Rekommendation: Rekommenderas (DAT076, FFY621, TDA382, TDA452, TDA566, TIN092)
3) Obligatoriskt valbara: Teknisk och naturvetenskaplig bredd (EEM076, EOE054, FFR105, FFR135, FFY621, KBB032, KTK111, VTA135): 2 av kurserna krävs för examen
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Obligatoriskt valbara: Matematik (MVE085, MVE155, MVE190, MVE255, TMA265, TMA372, TMA521, TMV027): 6.0 hp av kurserna krävs för examen
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för Computer Systems and Networks (EDA343)
7) Kursen innehåller tema MTS 4,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.