Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT255 0111  LA Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S LA Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE045 0105 E LA Matematisk analys, Tentamen 7,5 20/10-2012 fm V 15/01-2013 fm V 27/08-2013 fm V
Valbara kurser
60 LSP530 0199 * 1)  LA Fiction for engineers, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT015 0105  Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 19/12-2012 em V 05/04-2013 em V 23/08-2013 fm M
37 DAT015 0205 S Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT016 0112  LA Programmering av inbyggda system, Tentamen 4,5 Kontakta examinator
37 DAT016 0212 S LA Programmering av inbyggda system, Laboration 3,0
11 MVE050 0105  LA Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 15/12-2012 fm V 03/04-2013 fm V 28/08-2013 em V
11 MVE050 0205 S LA Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
60 LSP530 0199 *E 1)  LA Fiction for engineers, Projekt 4,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA416 0105  LA Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 7,5 12/03-2013 fm V 23/08-2013 fm M
37 TDA416 0205 S LA Datastrukturer och algoritmer, Laboration 0,0
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  LA Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT121 0111 E LA Programming paradigms, Tentamen 7,5 14/03-2013 em M 30/08-2013 fm M
37 DAT151 0112  B Programming language technology, Tentamen 6,0 11/03-2013 fm V 21/08-2013 em V
37 DAT151 0212 S B Programming language technology, Laboration 1,5
45 IEK415 0198  2)  LA Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 16/01-2013 em V 23/08-2013 em M
45 IEK415 0298 S 2)  LA Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE155 0107 E LA Statistical inference, Tentamen 7,5 12/03-2013 em H 30/05-2013 fm V 30/08-2013 fm V
37 TDA357 0106  2)  LA Databaser, Tentamen 4,5 15/03-2013 fm M 29/08-2013 fm V
37 TDA357 0206 S 2)  LA Databaser, Laboration 3,0
37 TDA382 0112  LA Parallell programmering, Tentamen 4,5 14/03-2013 em V
37 TDA382 0212 S LA Parallell programmering, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT026 0107 E LA Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
37 EDA343 0109  2) 3)  LA Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA343 0209 S 2) 3)  LA Datakommunikation, Tentamen 5,5 31/05-2013 fm M
45 IAR075 0199 E LA Industriell organisation, Tentamen 7,5 30/05-2013 fm V 16/01-2013 em M 30/08-2013 em V Ändring
11 MVE255 0108 E LA Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 16/01-2013 fm M 31/08-2013 fm V
45 TEK130 0106 E 1)  LA Vetenskapshistoria, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 1)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5
37 TIN092 0106  A Algorithms, Tentamen 7,5 01/06-2013 em V
37 TIN092 0206 S A Algorithms, Laboration 0,0
37 TMV027 0112  LA Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 28/05-2013 fm M 21/08-2013 fm V
37 TMV027 0212 S LA Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Rekommendation: Rekommenderas (EDA343, IEK415, TDA357)
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för Computer Systems and Networks (EDA343)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.