Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  LA Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 22/08-2013 fm V
37 EDA433 0212 S LA Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA545 0104  LA Objektorienterad programvaruutveckling, Tentamen 4,5 25/10-2012 fm M 17/01-2013 fm V 20/08-2013 fm V Ändring
37 TDA545 0204 S LA Objektorienterad programvaruutveckling, Laboration 3,0
37 TDA615 0104 E LA Datorintroduktion, Laboration 1,5
11 TMA235 0101 E LA Matematisk introduktionskurs, Tentamen 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA550 0104  LA Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 19/12-2012 fm H 02/04-2013 fm V
37 TDA550 0204 S LA Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
11 TMV200 0104 E LA Diskret matematik, Tentamen 7,5 22/12-2012 fm V 05/04-2013 em V 21/08-2013 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
60 DAT215 0109  LA Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 11/03-2013 fm V 17/01-2013 em V 23/08-2013 fm M
60 DAT215 0209 S LA Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
0412 LSP310 0204 * 1)  LA Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV206 0107  LA Linjär algebra, Tentamen 6,0 14/03-2013 em V 14/01-2013 fm V 29/08-2013 fm V
11 TMV206 0207 S LA Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
60 LSP310 0104  1)  LA Kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 6,0
0412 LSP310 0204 *S 1)  LA Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA367 0109 E LA Objektorienterat programmeringsprojekt, Projekt 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.