Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY080 0106 S B Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 26/10-2012 em M 18/01-2013 em V 28/08-2013 em V
Valbara kurser
37 DAT076 0111  C Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT255 0111  1)  LA Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S 1)  LA Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT290 0112 E B Datatekniskt projekt, Projekt 7,5
60 LSP530 0199 * 2)  LA Fiction for engineers, Projekt 3,5
11 MVE085 0105 E LA Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 25/10-2012 fm V 16/01-2013 fm M 31/08-2013 fm V
37 TDA382 0112  C Parallell programmering, Tentamen 4,5 23/10-2012 em M 26/08-2013 em V
37 TDA382 0212 S C Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TIN092 0106  A Algorithms, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V 14/01-2013 em V 28/08-2013 em V
37 TIN092 0206 S A Algorithms, Laboration 0,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ERE102 0107  B Reglerteknik, Tentamen 5,5 21/12-2012 em H 05/04-2013 em V 22/08-2013 em V
32 ERE102 0207 S B Reglerteknik, Laboration 2,0
Valbara kurser
37 EDA092 0106  A Operativsystem, Tentamen 6,0 17/12-2012 em H 02/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
37 EDA092 0206 S A Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA234 0108 E C Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
45 ITS065 0104 E 2)  LA Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 ITS070 0104 E 2)  LA Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
60 LSP530 0199 *E 2)  LA Fiction for engineers, Projekt 4,0
37 TDA351 0107  D Cryptography, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 05/04-2013 fm V
37 TDA351 0207 S D Cryptography, Laboration 0,0
37 TDA357 0106  D Databaser, Tentamen 4,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 em V
37 TDA357 0206 S D Databaser, Laboration 3,0
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 02/04-2013 fm V
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0
37 TDA566 0108  A Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 7,5 17/12-2012 em M 02/04-2013 fm V
37 TDA566 0208 S A Testning, felsökning och verifiering, Laboration 0,0
37 TDA593 0109 E B Modelldriven mjukvaruutveckling, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 2)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  LA Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT121 0111 E LA Programming paradigms, Tentamen 7,5 14/03-2013 em M 30/08-2013 fm M
60 DAT215 0109  3)  LA Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 11/03-2013 fm V 17/01-2013 em V 23/08-2013 fm M
60 DAT215 0209 S 3)  LA Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 EDA222 0106  B Real time systems, Tentamen 4,5 14/03-2013 fm M 17/01-2013 em V 26/08-2013 em V
37 EDA222 0206 S B Real time systems, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Computer security, Tentamen 6,0 12/03-2013 em V 28/08-2013 em M
37 EDA263 0207 S C Computer security, Laboration 1,5
75 EOE054 0110 * LA Mätteknik, Tentamen 2,2
75 EOE054 0210 * LA Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
11 MVE370 0111 * 2) 4)  X Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
60 TDA289 0110  3)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
60 TDA289 0210 S 3)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA342 0110  C Advanced functional programming, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Advanced functional programming, Tentamen 3,0 16/03-2013 fm V 26/08-2013 fm M
37 TDA357 0106  LA Databaser, Tentamen 4,5 15/03-2013 fm M 29/08-2013 fm V
37 TDA357 0206 S LA Databaser, Laboration 3,0
37 TDA382 0112  LA Parallell programmering, Tentamen 4,5 14/03-2013 em V
37 TDA382 0212 S LA Parallell programmering, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT026 0107 E LA Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT255 0111  1)  LA Software engineering project, Projekt 3,0
37 DAT255 0211 S 1)  LA Software engineering project, Inlämningsuppgift 4,5
75 EOE054 0110 * LA Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
75 EOE054 0210 *S LA Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
11 MVE370 0111 *E 2) 4)  X Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK130 0106 E 2)  LA Vetenskapshistoria, Projekt 7,5
45 TEK225 0107 E 2)  LA Teknik och samhälle, Projekt 7,5
37 TIN092 0106  A Algorithms, Tentamen 7,5 01/06-2013 em V
37 TIN092 0206 S A Algorithms, Laboration 0,0
37 TIN171 0107 E D Artificial intelligence, Tentamen 7,5
37 TMV027 0112  LA Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 28/05-2013 fm M 21/08-2013 fm V
37 TMV027 0212 S LA Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  X Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  X Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  X Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  X Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  X Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  X Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      

1) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSOF (DAT255)
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPIDE. Läs en av kurserna (DAT215, TDA289)
4) Rekommendation: Rekommenderas för MPLOL (MVE370)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.