Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TDESA - TEKNISK DESIGN Läsår: 2004/2005

Femte årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod

 
EXAMENSARBETE
37 EDAX01 0183  Datorteknik, Examensarbete 20.0      
45 IARX01 0195  Arbetsorganisation, Examensarbete 20.0      
44 IERX02 0199  Ergonomi, Examensarbete 20.0      
44 IMTX02 0198  Människa och teknik, Examensarbete 20.0      
44 MPPX01 0101  Produktutveckling, Examensarbete 20.0      
44 MPPX03 0103  Industridesign, Examensarbete 20.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.