Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TDESA - TEKNISK DESIGN Läsår: 2004/2005

Fjärde årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
Industridesign
44 MPP020 0102 E Datorstödd modellering, fk, Inlämningsuppgift 5,0
Interaktionsdesign
37 TDA490 0103 E Interaktionsdesign - grafiska gränssnitt, Projekt 6,0
Produktutveckling
44 MMF011 0198 E CAD och PDM, Dugga 5,0
Valfria kurser
45 IIN020 0100 E Affärsjuridik och teknikföretagande, Tentamen 5,0 20/10-2004 fm V Ändring 10/01-2005 em V 15/08-2005 fm V
45 IIN027 0102 E Entreprenörskap, strategi och marknadsföring, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IOE015 0102 E Economics and management of technology, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM021 0195 E Ekologi för tekniker, Tentamen 4,0 Kontakta examinator
16 MPR115 0102  Elektroteknik M, del A, Dugga 2,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
Ergonomidesign
44 MPP035 0102 E Kognitiv ergonomi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
Industridesign
44 MPP035 0102 E Kognitiv ergonomi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator
Interaktionsdesign
37 TDA470 0103 E Interaktionsdesign - ubiquitous computing, Projekt 6,0
37 TDA495 0103 E Interaktionsdesign - metodik, Projekt 3,0
Produktutveckling
44 MPP125 0104 * PU-projekt, Projekt 2,0
44 MPP130 0104 * PU-B: konstruktionsanalys och design för X, Konstruktionsövning 1,0
Valfria kurser
60 CKK020 0102 E Multimodal interaktionsdesign, Projekt 5,0
45 IAR035 0198  Arbetsorganisation M, Tentamen 2,5 15/12-2004 em V 29/03-2005 fm V 26/08-2005 em V
45 IAR035 0298 S Arbetsorganisation M, Konstruktionsövning + lab 1,5
45 IIN016 0101 E Innovationsekonomi, Inlämningsuppgift 5,0
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 5,0 01/04-2005 fm V 25/08-2005 fm V
47 MPR115 0202 S Elektroteknik M, del B, Tentamen 3,0 11/12-2004 em V Ändring 31/03-2005 em V 20/08-2005 em V
42 MTF235 0199 E Road vehicle aerodynamic design, Tentamen 5,0 Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
Ergonomidesign
44 MPP010 0102 * Projekt TD, Projekt 2,5
44 MPP040 0102 E Produktergonomi, Tentamen 5,0 Kontakta examinator Ändring
Industridesign
44 MPP010 0102 * Projekt TD, Projekt 2,5
44 MPP015 0102 E Produktutformning fk, Inlämningsuppgift 5,0
Produktutveckling
44 MPP125 0104 * PU-projekt, Projekt 3,0
44 MPP130 0104 *E PU-B: konstruktionsanalys och design för X, Konstruktionsövning 2,0
Valfria kurser
45 IAR060 0198 E Integrerad produktutveckling och projektledning, Tentamen 5,0 16/03-2005 fm V Ändring 25/08-2005 em V
44 MMF181 0198 E Visuell simulering för produktutveckling, Dugga 5,0
43 MMK220 0103 E Materialval och materialdesign, Projekt 5,0
Interaktionsdesign
44 MPP010 0102 * Projekt TD, Projekt 2,5
37 TDA465 0103 E Interaktionsdesign - analysmetoder, Projekt 5,0
37 TDA500 0103 * Interaktionsdesign - projekt, Projekt 5,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
Ergonomidesign
44 MPP010 0102 *E Projekt TD, Projekt 2,5
Industridesign
44 MPP010 0102 *E Projekt TD, Projekt 2,5
Produktutveckling
44 MPP125 0104 *S PU-projekt, Projekt 3,0
Valfria kurser
45 IAR055 0198 E Förändringsmetodik, Projekt 5,0
44 IPE040 0192 E Människa - maskinsystem, forts-kurs, Projekt 3,3
43 MPM090 0101 E Miljöanpassad utveckling och tillverkning, Projekt 5,0
47 VTM081 0199 E Livscykelanalys, Tentamen 5,0 23/05-2005 em M
Interaktionsdesign
44 MPP010 0102 *E Projekt TD, Projekt 2,5
37 TDA485 0103 E Interaktionsdesign - användarcentrerad design, Projekt 5,0
37 TDA500 0103 *E Interaktionsdesign - projekt, Projekt 5,0


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.