Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TDESA - TEKNISK DESIGN Läsår: 2004/2005

Tredje årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IEK102 0103 E Industriell ekonomi M, Tentamen 3,0 16/10-2004 em V 14/01-2005 fm V 23/08-2005 em V
45 IEK346 0103 E Projektledning, Tentamen 3,0 Kontakta examinator
43 MMK071 0101 E Materialteknik, Tentamen 3,0 18/10-2004 fm M Ändring 12/01-2005 fm V 16/08-2005 fm V Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MMF280 0101  Konceptuell design, Dugga 3,0
43 MMK205 0198 E Materialteknik Im, Tentamen 3,0 14/12-2004 em V 31/03-2005 em V Kontakta examinator
11 TMS060 0197 E Matematisk statistik M, Tentamen 4,0 18/12-2004 fm M 02/04-2005 fm V 25/08-2005 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MMF280 0201 S Konceptuell design, Projekt 3,0
42 MMF290 0101 E Maskinelement TD, Tentamen 4,0 18/03-2005 em V Ändring
43 MPR265 0101 E Tillverkningsteknik TD, Tentamen 3,0 14/03-2005 fm M Ändring 14/01-2005 fm M Kontakta examinator
Valfria kurser
44 MMF091 0197 * Maskinkonstruktion, Dugga 1,0
44 MMF300 0101 * Skissteknik 3, Inlämningsuppgift 1,5
37 TDA287 0104 E Människa - dator interaktion, Tentamen 5,0 15/03-2005 fm M 25/08-2005 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 MMF285 0101 E Design och konstruktion, Inlämningsuppgift 4,0
Valfria kurser
55 ADM030 0101 E Experimentell form, Projekt 3,0
45 IAR040 0197 E Produktionsledning M, Tentamen 5,0 24/05-2005 em V 11/01-2005 fm V 22/08-2005 fm V
44 MMF091 0197 *E Maskinkonstruktion, Dugga 4,0
44 MMF295 0101 E Produktutformning, Övning 4,0
44 MMF300 0101 *E Skissteknik 3, Inlämningsuppgift 1,5
44 MMT030 0101 E Usability - metoder och verktyg, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Ändring
37 TDA300 0199 E Programmeringsteknik F, forts-kurs, Tentamen 3,0 21/05-2005 fm V Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Obligatoriska kurser
92 XBI080 0103 E 1) Informationskompetens, Inlämningsuppgift 3,0


1) Ingår integrerat i TD3 med 0,5 poäng.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.