Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TDESA - TEKNISK DESIGN Läsår: 2004/2005

Andra årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
55 AFO210 0100 * Färg och form 2, Övning 1,0
42 MHA062 0199 * Hållfasthetslära M & TD, Tentamen 3,0
44 MMF265 0100 * Skissteknik 2, Inlämningsuppgift 1,0
44 MMT010 0100 E Ergonomi TD, Tentamen 5,0 19/10-2004 em M Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
55 AFO210 0100 * Färg och form 2, Övning 1,0
47 MEN125 0198 E Miljöteknik M, Tentamen 3,0 Kontakta examinator 01/04-2005 em V 20/08-2005 fm V
42 MHA062 0199 *E Hållfasthetslära M & TD, Tentamen 3,0 18/12-2004 fm V 02/04-2005 fm V 27/08-2005 fm V
44 MMF265 0100 * Skissteknik 2, Inlämningsuppgift 1,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MMF272 0104 * Design och användaranpassning, Inlämningsuppgift 1,0
44 MMF272 0204 * Design och användaranpassning, Projekt 1,0
44 MMT015 0100 E Produktutveckling - behov och krav, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring
42 MTF245 0100 E Strömningsmekanik TD, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
11 TMA105 0100 * Flervariabelanalys TD, Tentamen 2,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
55 AFO210 0100 *E Färg och form 2, Övning 2,0
44 MMF265 0100 *E Skissteknik 2, Inlämningsuppgift 1,0
44 MMF272 0104 * Design och användaranpassning, Inlämningsuppgift 1,0
44 MMF272 0204 *S Design och användaranpassning, Projekt 3,0
11 TMA105 0100 *S Flervariabelanalys TD, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Ändring

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Obligatoriska kurser
92 XBI080 0103 E 1) Informationskompetens, Inlämningsuppgift 3,0


1) Ingår integrerat i TD2 med 1,0 poäng.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.