Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4  5 

Programplan för  
TDESA - TEKNISK DESIGN Läsår: 2004/2005

Första årskursen
Antagna 2004 eller tidigare
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -04 t o m aug -05

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 MPP055 0203 * Skiss- och modellteknik, del A, Inlämningsuppgift 1,0
44 MPP080 0104 E Ingenjörsmetodik TD, Inlämningsuppgift 3,0
44 MPP120 0104 * Basic design 1, Inlämningsuppgift 2,0
11 TMV175 0104 E Inledande matematik TD, Tentamen 5,0 22/10-2004 fm M 14/01-2005 fm M 24/08-2005 fm V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MPP055 0203 * Skiss- och modellteknik, del A, Inlämningsuppgift 1,0
44 MPP060 0103 E Datorstödd konstruktion, Inlämningsuppgift 3,0
44 MPP120 0104 * Basic design 1, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV180 0104 E Matematisk analys i en variabel TD, Tentamen 4,0 18/12-2004 fm M 02/04-2005 fm V 19/08-2005 fm V
11 TMV195 0104 * Matematisk programvara, Inlämningsuppgift 2,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP055 0103  Skiss- och modellteknik, del B, Inlämningsuppgift 1,0
44 MPP065 0103 E Datorstödd presentation, Inlämningsuppgift 4,0
44 MPP120 0104 * Basic design 1, Inlämningsuppgift 1,0
11 TMV185 0104 E Linjär algebra TD, Tentamen 4,0 19/03-2005 fm M Ändring 20/08-2005 fm V
11 TMV195 0104 *E Matematisk programvara, Inlämningsuppgift 1,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 MPP055 0203 *S Skiss- och modellteknik, del A, Inlämningsuppgift 1,0
44 MPP071 0104 E Produktsemiotik, Inlämningsuppgift 4,0
44 MPP120 0104 *E Basic design 1, Inlämningsuppgift 1,0
11 TMV190 0104 E Matematisk analys i flera variabler TD, Tentamen 4,0 23/05-2005 fm M Ändring 26/08-2005 em V


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.