Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
43 MPR034 0111  D Manufacturing processes, del A, Tentamen 6,0 25/10-2012 em M 17/01-2013 em M 20/08-2013 em V
43 MPR034 0211 S D Manufacturing processes, del B, Laboration 1,5
44 PPU160 0111 E C Production systems, Tentamen 7,5 23/10-2012 em M 15/01-2013 em V 30/08-2013 em V
Valbara kurser
44 PPU170 0112 E 1)  D Production project course - development, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
43 MTT095 0111 E A Production management, Tentamen 7,5 17/12-2012 em M 06/04-2013 fm V 26/08-2013 em M
Valbara kurser
43 MMK082 0111  D Materials characterisation and failure analysis, del A, Tentamen 4,0 20/12-2012 em M 04/04-2013 em V 29/08-2013 em V
43 MMK082 0211 S D Materials characterisation and failure analysis, del B, Laboration 3,5
44 MPR271 0107 E 1)  C Simulation of production systems, Projekt 7,5
43 MTT105 0112  1)  D Metal cutting, Tentamen 6,0 20/12-2012 em M 02/04-2013 em V 28/08-2013 em M
43 MTT105 0212 S 1)  D Metal cutting, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY290 0112  1)  A Design of flexible and modular automation systems, Tentamen 3,5 17/12-2012 em H 05/04-2013 em V 23/08-2013 em V
32 SSY290 0212 S 1)  A Design of flexible and modular automation systems, Projekt 4,0
45 TEK195 0107 E 1)  C Manufacturing strategy, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 03/04-2013 em V 19/08-2013 em V
45 TEK240 0107 E 1)  B Production logistics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 06/04-2013 em V 27/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP027 0111  2)  A Production ergonomics & work design, Inlämningsuppgift 3,0
44 MPP027 0211 S 2)  A Production ergonomics & work design, Dugga 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm M
44 PPU165 0111 E 1)  B Virtual process planning, Tentamen 7,5 14/03-2013 fm M 21/08-2013 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 IAR058 0111 E A Production project course - pre study, Projekt 7,5
Valbara kurser
44 MPR213 0111 E 1)  B Robotics and manufacturing automation, Tentamen 7,5 30/05-2013 fm M 22/08-2013 em V
43 MTT046 0111 E 1)  C Metal processing: Casting, forming & joining, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK230 0107 E 1)  D Lean production, Inlämningsuppgift 7,5


1) Obligatoriskt valbara: PPU170, MTT105, TEK195 och SSY290 väljs år 2 (MPR213, MPR271, MTT046, MTT105, PPU165, PPU170, SSY290, TEK195, TEK230, TEK240): 3 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 4,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.