Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IDY045 0104 * 1)  X Strategy and innovation project course, Projekt 3,8
45 TEK280 0108 E 1)  C Strategy creation and change, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E 1)  D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em V 22/08-2013 em V

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IDY045 0104 *E 1)  X Strategy and innovation project course, Projekt 3,7
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK240 0107 E B Production logistics, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 06/04-2013 em V 27/08-2013 em V
45 TEK320 0108 E 1) 2)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK405 0111 E 3)  D Organizational behavior orientation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 ITR585 0104 S A Management of physical distribution, Tentamen 7,5 11/03-2013 em V 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
45 TEK216 0112  1)  B Idea evaluation, Tentamen 4,5 15/03-2013 em V 22/08-2013 fm V
45 TEK216 0212 S 1)  B Idea evaluation, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  1)  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S 1)  D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IIN070 0104 E 1)  B Innovation management seminar course, Inlämningsuppgift 7,5
45 ISM030 0104 E 1)  C Service contract management, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 15/01-2013 em V 28/08-2013 fm M
45 ITR361 0103 E 4)  C Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E 3)  X Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK230 0107 E D Lean production, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 29/05-2013 em V 26/08-2013 fm M

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  LA Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  X Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: minst två av de åtta kurserna skall väljas (IDY045, IIN070, ISM030, TEK216, TEK280, TEK315, TEK320, TEK350): 2 av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK030, TEK405)
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.