Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IDY035 0104 E C Economics of innovation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator 30/08-2013 em V
45 IPR010 0104 E B Managing development projects, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator 29/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 IDY040 0104 E B Technological change and economic transformation, Tentamen 7,5 21/12-2012 em V 02/04-2013 em V Kontakta examinator
45 TEK010 0105 E D Creating new business, Tentamen 7,5 20/12-2012 em VASA 05/04-2013 fm V 27/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK015 0105 E C R&D strategy and organization, Tentamen 7,5 14/03-2013 em M 18/01-2013 em M 26/08-2013 em V
Valbara kurser
45 ITR585 0104 S A Management of physical distribution, Tentamen 7,5 11/03-2013 em V 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
45 TEK216 0112  B Idea evaluation, Tentamen 4,5 15/03-2013 em V 22/08-2013 fm V
45 TEK216 0212 S B Idea evaluation, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK190 0107 E D Research design and methods, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm V 17/01-2013 em V 23/08-2013 em M
Valbara kurser
45 IBS092 0104 E B Decision support systems in industrial management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
45 IIN070 0104 E 1)  B Innovation management seminar course, Inlämningsuppgift 7,5
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 ISM030 0104 E 2)  C Service contract management, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 15/01-2013 em V 28/08-2013 fm M
45 TEK030 0105 E X Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK230 0107 E D Lean production, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 29/05-2013 em V 26/08-2013 fm M


1) Rekommendation: En av de åtta obligatoriskvalbara kurser inom programmet (IIN070)
2) Rekommendation: En av de åtta obligatoriskvalbara kurser inom programmet (ISM030)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.