Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPISC - INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
21 KBT115 0107 E B Advanced chemical reaction engineering, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V
21 KBT120 0107 E D Design and analysis of experiments, Tentamen 7,5 25/10-2012 fm H 17/01-2013 fm M 22/08-2013 fm V
21 KBT130 0107 E C Cellulose technology, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em V 23/08-2013 em V
21 KBT140 0107 E 1)  B Global chemical sustainability, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 26/08-2013 em V
21 KBT156 0109  C Preliminary plant design, Projekt 4,0
21 KBT156 0209 S C Preliminary plant design, Tentamen 3,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em V 28/08-2013 em V
21 KBT191 0111  D Nuclear chemistry, Laboration 2,5
21 KBT191 0211 S D Nuclear chemistry, Tentamen 5,0 25/10-2012 em V Ändring Kontakta examinator 27/08-2013 fm V
21 KKM022 0108 E 1)  A Ecology for engineers, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V Kontakta examinator
21 KLI011 0107 E C Food chemistry, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 22/08-2013 em L

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KBT065 0106  C Formulations for drug delivery, Tentamen 4,5 18/12-2012 em M 02/04-2013 em V
21 KBT065 0206 S C Formulations for drug delivery, Laboration 3,0
21 KBT135 0107 E B Waste management, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 03/04-2013 em V 30/08-2013 fm V
21 KLI031 0107 E C Food technology, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 02/04-2013 em V 23/08-2013 fm V
21 KSK041 0107 E D Paper technology, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 19/08-2013 em V
47 KVM013 0107  D Industrial energy systems, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S D Industrial energy systems, Tentamen 6,0 19/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
32 SSY285 0111  A Linear control system design, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Linear control system design, Tentamen 4,5 17/12-2012 em VASA 02/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2012 em M 05/04-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KBT110 0107 E C Advanced chemical engineering and process analytical technology, Tentamen 7,5 16/03-2013 fm V 21/08-2013 fm V
21 KBT145 0107 E A Biorefinery, Tentamen 7,5 11/03-2013 em M 27/08-2013 em V
21 KTK061 0107 E B Pollution prevention, Tentamen 7,5 14/03-2013 fm V 26/08-2013 fm M
47 KVM071 0107  D Design of industrial energy equipment, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM071 0207 S D Design of industrial energy equipment, Tentamen 6,0 15/03-2013 fm M 03/04-2013 fm V Ändring 28/08-2013 fm M
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KAA102 0107 E D Advanced separation technology, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V Ändring 20/08-2013 em V Ändring
21 KKM067 0107 E 1)  C Ecodesign, Tentamen 7,5 30/05-2013 em M 29/08-2013 fm V
21 KKR072 0107  A Computational fluid dynamics for engineers, Tentamen 4,0 27/05-2013 em V 30/08-2013 em V
21 KKR072 0207 S A Computational fluid dynamics for engineers, Projekt 3,5
21 KTK011 0107 E D Catalysis, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm V 22/08-2013 em V
47 MEN031 0197 E C Combustion engineering, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm M 21/08-2013 em V
47 MEN115 0198 E B Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 03/06-2013 fm V 26/08-2013 fm M

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
21 KBTX05 0108  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, Examensarbete 30.0      
21 KBTX60 0109  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, del A, Examensarbete 30.0      
21 KBTX60 0209  X Masterexamensarbete vid Kemi- och bioteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.