Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPISC - INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
21 KBT115 0107 E 1) 2)  B Advanced chemical reaction engineering, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V
21 KBT120 0107 E 1)  D Design and analysis of experiments, Tentamen 7,5 25/10-2012 fm H 17/01-2013 fm M 22/08-2013 fm V
21 KBT130 0107 E 3)  C Cellulose technology, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em V 23/08-2013 em V
21 KBT140 0107 E 1) 3) 4) 5)  B Global chemical sustainability, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 26/08-2013 em V
21 KBT156 0109  1) 2) 6)  C Preliminary plant design, Projekt 4,0
21 KBT156 0209 S 1) 2) 6)  C Preliminary plant design, Tentamen 3,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em V 28/08-2013 em V
21 KBT191 0111  D Nuclear chemistry, Laboration 2,5
21 KBT191 0211 S D Nuclear chemistry, Tentamen 5,0 25/10-2012 em V Ändring Kontakta examinator 27/08-2013 fm V
21 KKM022 0108 E 4) 5)  A Ecology for engineers, Tentamen 7,5 22/10-2012 em V Kontakta examinator
21 KLI011 0107 E C Food chemistry, Tentamen 7,5 23/10-2012 em V 15/01-2013 em M 22/08-2013 em L

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KBT065 0106  C Formulations for drug delivery, Tentamen 4,5 18/12-2012 em M 02/04-2013 em V
21 KBT065 0206 S C Formulations for drug delivery, Laboration 3,0
21 KBT135 0107 E 4)  B Waste management, Tentamen 7,5 21/12-2012 em M 03/04-2013 em V 30/08-2013 fm V
21 KLI031 0107 E C Food technology, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 02/04-2013 em V 23/08-2013 fm V
21 KSK041 0107 E 3)  D Paper technology, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 19/08-2013 em V
47 KVM013 0107  1) 2) 3) 4)  D Industrial energy systems, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM013 0207 S 1) 2) 3) 4)  D Industrial energy systems, Tentamen 6,0 19/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 20/08-2013 em V
32 SSY285 0111  1) 2)  A Linear control system design, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S 1) 2)  A Linear control system design, Tentamen 4,5 17/12-2012 em VASA 02/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M
42 TME160 0108 E D Multiphase flow, Tentamen 7,5 20/12-2012 em M 05/04-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
21 KBT110 0107 E 1) 2) 3)  C Advanced chemical engineering and process analytical technology, Tentamen 7,5 16/03-2013 fm V 21/08-2013 fm V
21 KBT145 0107 E 1) 3) 4)  A Biorefinery, Tentamen 7,5 11/03-2013 em M 27/08-2013 em V
21 KTK061 0107 E 4)  B Pollution prevention, Tentamen 7,5 14/03-2013 fm V 26/08-2013 fm M
47 KVM071 0107  D Design of industrial energy equipment, Inlämningsuppgift 1,5
47 KVM071 0207 S D Design of industrial energy equipment, Tentamen 6,0 15/03-2013 fm M 03/04-2013 fm V Ändring 28/08-2013 fm M
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E 1)  B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KAA102 0107 E 2)  D Advanced separation technology, Tentamen 7,5 04/06-2013 em V Ändring 20/08-2013 em V Ändring
21 KKM067 0107 E 4) 5)  C Ecodesign, Tentamen 7,5 30/05-2013 em M 29/08-2013 fm V
21 KKR072 0107  1) 2)  A Computational fluid dynamics for engineers, Tentamen 4,0 27/05-2013 em V 30/08-2013 em V
21 KKR072 0207 S 1) 2)  A Computational fluid dynamics for engineers, Projekt 3,5
21 KTK011 0107 E D Catalysis, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm V 22/08-2013 em V
47 MEN031 0197 E C Combustion engineering, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm M 21/08-2013 em V
47 MEN115 0198 E B Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 03/06-2013 fm V 26/08-2013 fm M


1) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter på mastersprogrammet bland dessa kurser (IBB135, KBT110, KBT115, KBT120, KBT140, KBT145, KBT156, KKR072, KVM013, SSY285): 8 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Modeling and design, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KAA102, KBT110, KBT115, KBT156, KKR072, KVM013, SSY285)
3) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Pulp and paper, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBT110, KBT130, KBT140, KBT145, KSK041, KVM013)
4) Rekommendation: Om du vill profilera dig inom spåret Sustainable development, rekommenderas en eller flera av följande kurser (KBT135, KBT140, KBT145, KKM022, KKM067, KTK061, KVM013)
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
6) Rekommendation: Följande kurs är rekommenderad att läsa under årskurs två på mastersprogrammet (KBT156)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.