Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPIDE - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
60 CIU175 0111  X Prototyping in interaction design, Tentamen 3,5 26/10-2012 fm L Kontakta examinator
60 CIU175 0211 S X Prototyping in interaction design, Laboration 4,0
60 TDA497 0112  X Interaction design methodology, Tentamen 4,0
60 TDA497 0212 S X Interaction design methodology, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
60 TDA492 0111  X Graphical interfaces, Projekt 3,5
60 TDA492 0211  X Graphical interfaces, Laboration 2,0
60 TDA492 0311 S X Graphical interfaces, Tentamen 2,0 18/12-2012 em V 05/04-2013 fm L
Valbara kurser
60 CIU180 0111  X Tangible interaction, Inlämningsuppgift 3,5
60 CIU180 0211 S X Tangible interaction, Projekt 4,0
37 TDA361 0107  D Computer graphics, Tentamen 7,5 20/12-2012 em H 02/04-2013 fm V
37 TDA361 0207 S D Computer graphics, Laboration 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
60 CIU170 0110 E The augmented body, Projekt 7,5
60 CIU185 0111  X Information visualization, Tentamen 3,5 14/03-2013 fm L 22/08-2013 fm L
60 CIU185 0211  X Information visualization, Inlämningsuppgift 1,5
60 CIU185 0311 S X Information visualization, Projekt 2,5
60 CIU245 0112 E X Tabletop interaction, Projekt 7,5
60 DAT156 0111  X Aesthetics of interaction, Projekt 4,0
60 DAT156 0211  X Aesthetics of interaction, Inlämningsuppgift 1,5
60 DAT156 0311 S X Aesthetics of interaction, Laboration 2,0
37 DAT205 0108 * X Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 * X Advanced computer graphics, Projekt 0,8
60 TDA571 0108 E X Simulation engines, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
60 CIU190 0111  X Interaction design of social media, Inlämningsuppgift 1,5
60 CIU190 0211  X Interaction design of social media, Tentamen 4,0
60 CIU190 0311 S X Interaction design of social media, Projekt 2,0
37 DAT205 0108 * X Advanced computer graphics, Projekt 3,0
37 DAT205 0208 *S X Advanced computer graphics, Projekt 0,7
44 TDA466 0107 E X Methods of interaction analysis, Projekt 7,5
60 TDA580 0104 E X Gameplay design, Projekt 7,5
37 TIN171 0107 E D Artificial intelligence, Tentamen 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
60 CIU235 0111 E X Project in interaction design, Projekt 7,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.