Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT092 0111 S C Introduction to electronic system design, Laboration 7,5
47 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
43 EEK221 0108 E 2)  D Applied computational electromagnetics, Projekt 7,5
47 ENM095 0108 E 2)  C Sustainable power production and transportation, Tentamen 7,5 23/10-2012 em H 15/01-2013 em M 20/08-2013 em V
32 ESS076 0107  A Nonlinear and adaptive control, Tentamen 5,0 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 29/08-2013 fm V
32 ESS076 0207 S A Nonlinear and adaptive control, Laboration 2,5
32 ESS101 0107  A Modelling and simulation, Tentamen 4,5 22/10-2012 em M 14/01-2013 em V 26/08-2013 fm M
32 ESS101 0207 S A Modelling and simulation, Laboration 3,0
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 em V
59 MCC091 0111  B Introduction to integrated circuit design, Tentamen 3,0 26/10-2012 em H 18/01-2013 em M 26/08-2013 em M
59 MCC091 0211  B Introduction to integrated circuit design, Laboration 3,0
59 MCC091 0311 S B Introduction to integrated circuit design, Inlämningsuppgift 1,5
32 SSY121 0110 E A Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 22/10-2012 em H 14/01-2013 em V 23/08-2013 em V
45 TEK315 0108 E D Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em V 22/08-2013 em V

Läsperiod 2
Valbara kurser
47 EEK150 0199 E 1)  B Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
47 EEK201 0108 E 2)  C Power market management, Tentamen 7,5 18/12-2012 em M 06/04-2013 em V 30/08-2013 fm M
47 ENM035 0107 E D Assessing sustainability: Assignments, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
47 ENM100 0108 E 2)  A Power electronic solutions for power systems, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 03/04-2013 fm V 28/08-2013 em M
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S D Applied signal processing, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 05/04-2013 em V 27/08-2013 em V
32 SSY285 0111  A Linear control system design, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Linear control system design, Tentamen 4,5 17/12-2012 em VASA 02/04-2013 fm V 30/08-2013 fm M
47 VMI010 0100 S D Environmental systems analysis, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 em V 28/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  X Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
43 MTTX04 0108  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  X Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Obligatorisk kurs - välj ett kurstillfälle (EEK150). Kursen krävs för examen
2) Obligatoriskt valbara: För årskurs 2 (EEK201, EEK221, ENM095, ENM100): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.