Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
16 FFR105 0199 E D Stochastic optimization algorithms, Tentamen 7,5 25/10-2012 em V 17/01-2013 em M 27/08-2013 fm V
16 FFR135 0100 E B Artificial neural networks, Inlämningsuppgift 7,5
21 KBB032 0107 E D Biochemistry and molecular biology, Tentamen 7,5 25/10-2012 em H 17/01-2013 em V 19/08-2013 em V
11 MVE065 0105 E X Specialkurs teknisk matematik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 MVE185 0108 E X Computer intensive statistical methods, Tentamen 7,5 27/10-2012 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA265 0101 E X Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 17/01-2013 fm V
11 TMV100 0103 E X Integrationsteori, Tentamen 7,5 25/10-2012 fm VASA 16/01-2013 fm M 21/08-2013 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE385 0112 E X Project course in mathematical and statistical modelling., Tentamen 7,5 Kontakta examinator
Valbara kurser
16 FFR110 0199 E B Computational biology 1, Inlämningsuppgift 7,5
42 MTF072 0107 E D Computational fluid dynamics (CFD), Tentamen 7,5 20/12-2012 em Fysik 02/04-2013 em V 19/08-2013 fm V
11 MVE080 0105 E X Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA285 0101 E X Finansiella derivat och stokastisk analys, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm H 05/04-2013 fm V 27/08-2013 fm V
11 TMA632 0101 E X Partiella differentialekvationer, projektkurs, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
11 MVE150 0107 E X Algebra, Tentamen 7,5 15/03-2013 em V 07/06-2013 fm V 19/08-2013 fm V
32 SSY200 0108 E X Computational electromagnetics, Muntlig tentamen 7,5
11 TMA014 0110  X Ordinary differential equations and dynamical systems, Tentamen 7,5 16/03-2013 fm V 05/06-2013 fm V 29/08-2013 em V
11 TMA014 0210 S X Ordinary differential equations and dynamical systems, Laboration 0,0
11 TMS041 0101 E X Multivariat statistisk analys, Tentamen 7,5 12/03-2013 fm V Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
42 MTF270 0102 E D Turbulence modeling, Tentamen 7,5 28/05-2013 em V 20/08-2013 fm V
11 MVE210 0108 E X Linear mixed models for longitudinal data, Tentamen 7,5 30/05-2013 fm V Kontakta examinator
11 MVE330 0109 E X Stochastic processes, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm V 28/08-2013 em V
16 TIF155 0107 E B Dynamical systems, Inlämningsuppgift 7,5
11 TMA026 0101 E X Partiella differentialekvationer fortsättningskurs, Tentamen 7,5 28/05-2013 fm V 14/01-2013 fm V 30/08-2013 fm V
11 TMA881 0101 E X Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
11 MVEX03 0108  X Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0109  X Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0209  X Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.