Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-23 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
11 TMA325 0101 E 1)  X Introduction to engineering mathematics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMA362 0101 E 1)  X Fourieranalys, Tentamen 7,5 27/10-2012 fm V 12/01-2013 fm V 21/08-2013 fm V
11 TMA401 0101 E 1)  X Funktionalanalys, Tentamen 7,5 24/10-2012 fm V 17/01-2013 fm M 31/08-2013 fm V
42 TME225 0111 E 1)  A Mechanics of fluids, Tentamen 7,5 22/10-2012 em M Kontakta examinator 27/08-2013 fm M
42 TME235 0111 E 1)  D Mechanics of solids, Tentamen 7,5 25/10-2012 em M Kontakta examinator 29/08-2013 fm M
11 TMS150 0103 E X Statistisk databehandling, Projekt 7,5
11 TMS165 0104 E 1)  X Stokastisk analys - del I, Tentamen 7,5 23/10-2012 fm V 18/01-2013 fm V 03/04-2013 fm V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 TMA947 0103  X Nonlinear optimisation, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S X Nonlinear optimisation, Tentamen 6,0 17/12-2012 fm V 02/04-2013 fm V 29/08-2013 fm V
Valbara kurser
21 KMG060 0107 E B Systems biology, Tentamen 7,5 15/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 27/08-2013 em V
11 MVE140 0107 E 1)  X Foundations of probability theory, Tentamen 7,5 21/12-2012 fm V Kontakta examinator
11 MVE170 0107 E LA Basic stochastic processes, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 04/04-2013 em V 26/08-2013 fm V
11 MVE190 0108 E X Linear statistical models, Tentamen 7,5 20/12-2012 fm V 06/04-2013 fm V 23/08-2013 fm V
11 MVE220 0108 E LA Financial risk, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMA462 0101 E X Waveletanalys, Tentamen 7,5 20/12-2012 em V 04/04-2013 fm V 20/08-2013 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE155 0107 E LA Statistical inference, Tentamen 7,5 12/03-2013 em H 30/05-2013 fm V 30/08-2013 fm V
11 TMA372 0101 E X Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 13/03-2013 em V 01/06-2013 fm V 28/08-2013 fm V
Valbara kurser
11 MVE360 0111 E B Bioinformatics, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm V 29/08-2013 em V
11 TMA521 0197 E X Large scale optimisation., Tentamen 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE160 0107 E LA Mathematical modelling, Tentamen 7,5 01/06-2013 fm V 15/01-2013 fm V 20/08-2013 em V
Valbara kurser
11 MVE095 0106 E LA Optioner och matematik, Tentamen 7,5 27/05-2013 fm V 19/01-2013 fm V 31/08-2013 fm V
11 MVE165 0107 E LA Linear and integer optimisation with applications, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMS016 0101 E X Statistisk bildbehandling, Tentamen 7,5 29/05-2013 fm V 22/08-2013 fm V
11 TMS086 0101 E X Finansiella tidsserier, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: Tre av kurserna inom parentesen till höger måste väljas (MVE140, TMA325, TMA362, TMA401, TME225, TME235, TMS165): 3 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.