Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 26/10-2012 em V 18/01-2013 em V 21/08-2013 em V
44 MPP105 0104 E D Visual brand identity and product design, Inlämningsuppgift 7,5
43 MPR034 0111  D Manufacturing processes, del A, Tentamen 6,0 25/10-2012 em M 17/01-2013 em M 20/08-2013 em V
43 MPR034 0211 S D Manufacturing processes, del B, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E A Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
43 MMK221 0107 E B Materials selection and design, Projekt 7,5 21/12-2012 em M
44 MPP036 0108 E 1)  A Cognitive ergonomics, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU073 0111 * B Digital sketching and graphic design, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU180 0112 E C Design for experience, Inlämningsuppgift 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
44 PPU073 0111 * B Digital sketching and graphic design, Inlämningsuppgift 2,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
44 PPU073 0111 *E B Digital sketching and graphic design, Inlämningsuppgift 2,5

 
EXAMENSARBETE
44 PPUX05 0108  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0109  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del A, Examensarbete 30.0      
44 PPUX60 0209  X Masterexamensarbete vid Produkt- och produktionsutveckling, del B, Examensarbete 30.0      

1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.