Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
44 PPU090 0107 E 1)  C Industrial design engineering: theory and methodology, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU185 0112 E 2)  D Ergonomics design for all, Inlämningsuppgift 7,5
Valbara kurser
44 MPP105 0104 E 3)  D Visual brand identity and product design, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
43 MMK221 0107 E B Materials selection and design, Projekt 7,5 21/12-2012 em M
44 MPP036 0108 E 2) 3)  A Cognitive ergonomics, Inlämningsuppgift 7,5
44 MPP111 0109 E 3)  D Advanced form design 1, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU073 0111 * 3)  B Digital sketching and graphic design, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU180 0112 E 3)  C Design for experience, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK260 0107 E C Business marketing and purchasing, Tentamen 7,5 18/12-2012 fm M 04/04-2013 em V 23/08-2013 em M
42 TME125 0107 E A Finite element simulation in design, Tentamen 7,5 17/12-2012 em V 06/04-2013 fm V 30/08-2013 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 PPU095 0107 * 4)  X Project industrial design engineering, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Quality management, Tentamen 7,5 11/03-2013 fm M
44 MPP020 0102 E 3)  X Computer aided modeling, advanced course, Inlämningsuppgift 7,5
44 PPU073 0111 * 3)  B Digital sketching and graphic design, Inlämningsuppgift 2,5
32 SSY261 0111  D Applied mechatronics design, Tentamen 3,0 13/03-2013 em M 22/08-2013 em V
32 SSY261 0211 S D Applied mechatronics design, Laboration 4,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 PPU095 0107 *E 4)  X Project industrial design engineering, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E A Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 PPU073 0111 *E 3)  B Digital sketching and graphic design, Inlämningsuppgift 2,5
44 PPU101 0109 E 3)  C Advanced form design 2, Inlämningsuppgift 7,5


1) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Obligatoriskt valbara: MPP105 väljs år 2. (MPP020, MPP036, MPP105, MPP111, PPU073, PPU101, PPU180): 4 av kurserna krävs för examen
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp, MTS 4,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.