Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPBDP - ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR Läsår: 2012/2013
Programplanen är fastställd 2012-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -12 t o m aug -13

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 CIP011 0110 * X Design of technological innovations and markets, Tentamen 4,5
45 CIP016 0107 * X Technology based entrepreneurship, Laboration 3,0
45 CIP057 0110 E X Intellectual property strategies, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
45 CIP011 0110 *E X Design of technological innovations and markets, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 CIP016 0107 *E X Technology based entrepreneurship, Laboration 12,0
Valbara kurser
45 TEK050 0105 * X Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CIP061 0107 E 1)  A Patents and innovation engineering, Laboration 7,5
45 TEK050 0105 *E X Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK210 0107 E 1)  C Brand management, Laboration 7,5
45 TEK216 0112  2)  B Idea evaluation, Tentamen 4,5 15/03-2013 em V 22/08-2013 fm V
45 TEK216 0212 S 2)  B Idea evaluation, Laboration 3,0
45 TEK255 0107 E X Managerial economics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator 18/01-2013 em M 20/08-2013 em V
45 TEK350 0109  D Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 12/03-2013 em M 16/01-2013 em V 29/08-2013 em V

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB135 0104 E B Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E X Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK190 0107 E D Research design and methods, Tentamen 7,5 31/05-2013 fm V 17/01-2013 em V 23/08-2013 em M
45 TEK236 0111 E 3)  C Social entrepreneurship, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 29/05-2013 em V 26/08-2013 fm M


1) Rekommendation: If you are admitted to the IP track (ICM) the following courses are recommended, CIP061, TEK210. The courses are prerequisites for the IP track (ICM), second year (CIP061, TEK210)
2) Rekommendation: If you are admitted to the Bio track (GIBBS)/Tech track the following course is recommended, TEK216. The course is a prerequisite for Bio track (GIBBS)/Tech track, second year (TEK216) (TEK216)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.