Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 23/10-2010 em M 14/01-2011 fm M 27/08-2011 fm M
45 ITR361 0103 E Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK180 0107 E Material handling and production flow, Tentamen 7,5 26/05-2011 em V 15/01-2011 em V 23/08-2011 em V
45 TEK275 0108 * Projects in supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK315 0108 E Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 20/10-2010 em M 12/01-2011 em V 27/08-2011 em V
45 TEK325 0109 E Distribution economy and structure, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valfria kurser
45 IBB135 0104 E Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK270 0108 E Purchasing and supply management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK275 0108 *E Projects in supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK290 0108 E Research methodology, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK320 0108 E ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK350 0109  Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 16/12-2010 em V 27/04-2011 em V 22/08-2011 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.