Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
Manufacturing Technology
43 MTT055 0108 E Applied manufacturing technology, Projekt 7,5
Production Management
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 23/10-2010 em M 14/01-2011 fm M 27/08-2011 fm M
45 ITR361 0103 E Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
Production Systems
44 PPU115 0108 E Advanced production systems, Dugga 7,5 Kontakta examinator
32 SSY220 0108  Discrete event control and optimization, Tentamen 5,0 22/10-2010 em M 14/01-2011 fm M 19/08-2011 fm M
32 SSY220 0208 S Discrete event control and optimization, Laboration 2,5

Läsperiod 2
Valfria kurser
Manufacturing Technology
43 MMK221 0107 E Materials selection and design, Projekt 7,5
Production Management
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 MPP026 0104 E Human factors in production, Tentamen 7,5 15/12-2010 em M Kontakta examinator
Production Systems
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 MPP026 0104 E Human factors in production, Tentamen 7,5 15/12-2010 em M Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
43 MTTX04 0108  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.