Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPEN - PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
43 MPR033 0107 E Modern manufacturing processes, Tentamen 7,5 19/10-2010 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK195 0107 E Manufacturing strategy, Tentamen 7,5 23/10-2010 em V 12/01-2011 em V Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 MPR271 0107 E Simulation of production systems, Projekt 7,5
43 MTT050 0107 E Industrial engineering, Tentamen 7,5 13/12-2010 em M 26/04-2011 em V 16/08-2011 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
Manufacturing Technology
43 MPR152 0107 E 1) Computer aided manufacturing (NC-CAM), Tentamen 7,5 18/03-2011 em H Kontakta examinator Kontakta examinator
Production Management
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 17/03-2011 em V
45 TEK240 0107 E 1) Production logistics, Tentamen 7,5 14/03-2011 em H 10/01-2011 em V 25/08-2011 em V
Production Systems
32 SSY170 0107 E 1) Automation, Tentamen 7,5 12/03-2011 fm V Kontakta examinator 18/08-2011 fm M

Läsperiod 4
Valfria kurser
Manufacturing Technology
44 IAR057 0107 E Production project work, Projekt 7,5
43 MMK210 0198 E Joining technology, Tentamen 7,5 26/05-2011 em M Kontakta examinator 18/08-2011 fm M
43 MTT045 0107 E 1) Advanced metal forming and casting, Inlämningsuppgift 7,5
Production Management
44 IAR057 0107 E Production project work, Projekt 7,5
45 TEK230 0107 E 1) Lean production, Inlämningsuppgift 7,5
Production Systems
44 IAR057 0107 E Production project work, Projekt 7,5
44 MPR212 0107 E 1) Robotics and robot systems, Tentamen 7,5 24/05-2011 em M Kontakta examinator 19/08-2011 fm M


1) compulsory to choose two
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.