Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IAR061 0107 E Product development management, Tentamen 7,5 18/10-2010 em M 10/01-2011 em V 15/08-2011 em V
44 PPU080 0107 E Advanced computer aided design, Tentamen 7,5 20/10-2010 em M 11/01-2011 em M 16/08-2011 em V

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
44 PPU085 0107 E Product planning and market analysis, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
Valfria kurser
44 MPP091 0110 E Human factors and ergonomics for engineers, Inlämningsuppgift 7,5
Business Development
45 TEK260 0107 E Business marketing and purchasing, Tentamen 7,5 13/12-2010 em V Ändring 29/04-2011 em V 26/08-2011 em V Ändring
Technology Development
42 TME125 0107 E Finite element simulation in design, Tentamen 7,5 14/12-2010 em M 26/04-2011 fm V 19/08-2011 fm M
Frivilliga kurser
44 PPU140 0109 E Design methodology preparatory course, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 MPP126 0207 * Product development project, Projekt 7,5
Valfria kurser
Business Development
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 17/03-2011 em V
Technology Development
32 SSY155 0107  Applied mechatronics, Tentamen 4,5 18/03-2011 em M 13/01-2011 em M 23/08-2011 fm M
32 SSY155 0207 S Applied mechatronics, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
44 MPP126 0107  Product development project, Inlämningsuppgift 4,5
44 MPP126 0207 *S Product development project, Projekt 3,0
Valfria kurser
45 IBB135 0104 E Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
43 MPM090 0101 E Environmentally adapted product development and manufacturing, Projekt 7,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.