Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-24 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 23/10-2010 em M 14/01-2011 fm M 27/08-2011 fm M
45 ITR361 0103 E Environmental aspects on logistics and transportation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK280 0108 E Strategy creation and change, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 20/10-2010 em M 12/01-2011 em V 27/08-2011 em V

Läsperiod 2
Valfria kurser
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK320 0108 E ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK350 0109  Intellectual property and innovation strategies, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S Intellectual property and innovation strategies, Tentamen 6,0 16/12-2010 em V 27/04-2011 em V 22/08-2011 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.