Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPMEI - MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-24 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IDY035 0104 E Economics of innovation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IPR010 0104 E Managing development projects, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
47 IDY040 0104 E Technological change and economic transformation, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK010 0105 E Creating new business, Tentamen 7,5 15/12-2010 em V 30/04-2011 em V 26/08-2011 em V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
45 TEK015 0105 E R&D strategy and organization, Tentamen 7,5 15/03-2011 fm V 14/01-2011 fm M 24/08-2011 fm V
Valfria kurser
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 17/03-2011 em V
45 ITR585 0104 S Management of physical distribution, Tentamen 7,5 18/03-2011 em V 13/01-2011 em V 17/08-2011 em V
45 TEK215 0107  Idea evaluation and feasibility studies, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK215 0207 S Idea evaluation and feasibility studies, Laboration 3,0
45 TEK240 0107 E Production logistics, Tentamen 7,5 14/03-2011 em H 10/01-2011 em V 25/08-2011 em V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK190 0107 E Research design and methods, Tentamen 7,5 26/05-2011 fm V 13/01-2011 fm M 23/08-2011 fm M
Valfria kurser
45 IBS092 0104 E Decision support systems in industrial management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IIN070 0104 E Innovation management seminar course, Inlämningsuppgift 7,5
45 IMA055 0104 E Technological development in networks, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 ISM030 0104 E Service contract management, Tentamen 7,5 28/05-2011 em V 11/01-2011 em V 25/08-2011 fm V
45 TEK030 0105 E Organizational behavior, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK230 0107 E Lean production, Inlämningsuppgift 7,5


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.