Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEPO - ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-24 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
37 DAT091 0108  Introduction to electronic system design, Laboration 7,5
37 DAT091 0208 S Introduction to electronic system design, Tentamen 0,0 19/10-2010 fm M 10/01-2011 fm M 16/08-2011 fm M
47 ENM035 0107 E Assessing sustainability: Assignments, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 ESS101 0107  Modelling and simulation, Tentamen 4,5 18/10-2010 em H 10/01-2011 em M 16/08-2011 em V
32 ESS101 0207 S Modelling and simulation, Laboration 3,0
16 FTF145 0196 E Material science, structure and properties, Tentamen 7,5 16/10-2010 em V Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IEK311 0104 E Total quality management, Tentamen 7,5 23/10-2010 em M 14/01-2011 fm M 27/08-2011 fm M
59 MCC090 0107  Digital integrated circuit design, Laboration 1,5
59 MCC090 0207  Digital integrated circuit design, Tentamen 5,0 21/10-2010 fm M 13/01-2011 em M 24/08-2011 em V
59 MCC090 0307 S Digital integrated circuit design, Inlämningsuppgift 1,0
32 SSY121 0110 E Introduction to communication engineering, Tentamen 7,5 18/10-2010 em M 13/01-2011 fm M Kontakta examinator
45 TEK315 0108 E Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 20/10-2010 em M 12/01-2011 em V 27/08-2011 em V
Core courses
43 EEK221 0108 E Applied computational electromagnetics, Projekt 7,5
47 ENM095 0108 E Sustainable power production and transportation, Tentamen 7,5 22/10-2010 em M 10/01-2011 em V 25/08-2011 fm M

Läsperiod 2
Valfria kurser
37 DAT100 0107 E Analog integrated circuit design, Projekt 7,5
45 IBB135 0104 E Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
32 SSY130 0107 S Applied signal processing, Tentamen 7,5 14/12-2010 em V 28/04-2011 em V 18/08-2011 em V
32 SSY160 0107  Digital and multivariable control, Tentamen 5,0 17/12-2010 em H 28/04-2011 em V 17/08-2011 em V
32 SSY160 0207 S Digital and multivariable control, Laboration 2,5
47 VMI010 0100 E Environmental systems analysis, Tentamen 7,5 17/12-2010 em V 27/04-2011 em V 25/08-2011 em V
Core courses
47 EEK150 0199 E Elteknik, konstruktion, Projekt 7,5
47 EEK201 0108 E Power market management, Tentamen 7,5 16/12-2010 fm M 27/04-2011 em V 23/08-2011 fm M
47 ENM100 0108 E Power electronic solutions for power systems, Tentamen 7,5 14/12-2010 fm H 30/04-2011 em V 19/08-2011 fm M

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
45 TEK255 0107 E Managerial economics, Tentamen 7,5 16/03-2011 em V 14/01-2011 em V 24/08-2011 em V
Core courses
43 MTT060 0109  1) Elinstallation med författningskunskap, Projekt 4,5
43 MTT060 0209 S Elinstallation med författningskunskap, Tentamen 3,0 16/03-2011 em M 27/08-2011 fm M

Läsperiod 4
Valfria kurser
32 ESS076 0107  Nonlinear and adaptive control, Tentamen 5,0 24/05-2011 em M 12/01-2011 em V 26/08-2011 fm M
32 ESS076 0207 S Nonlinear and adaptive control, Laboration 2,5
45 IBB135 0104 E Project management, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK250 0107 E Industrial management, Tentamen 7,5 31/05-2011 em V 15/01-2011 em V 25/08-2011 em V
47 VMI035 0101 E Environmental management, Tentamen 7,5 24/05-2011 fm V Kontakta examinator 20/08-2011 fm V
47 VTM081 0199 E Life cycle assessment, Tentamen 7,5 31/05-2011 fm V Kontakta examinator 17/08-2011 em V

 
EXAMENSARBETE
47 ENMX04 0108  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0109  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del A, Examensarbete 30.0      
47 ENMX60 0209  Masterexamensarbete vid Energi och miljö, del B, Examensarbete 30.0      
43 MTTX04 0108  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0109  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
43 MTTX60 0209  Masterexamensarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Examensarbete 30.0      

1) Given in Swedish and based on Swedish regulations.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.